18/7/05

Τι ειπώθηκε στη συνέντευξη ανταποκριτών ξένου τύπου για το φράγμα Αποσελέμη

Δελτίο τύπου 18/7/05 – για την επικείμενη κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη στην Κρήτη

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) Σπύρος Δανέλλης και η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου (ΟΠΗ) έδωσαν συνέντευξη στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.

Παρουσιάστηκε το μέχρι σήμερα ιστορικό αυτού του έργου, που έχει χαρακτηρισθεί ως η «αποθέωση του παραλογισμού». Το φράγμα αυτό «αποσκοπεί» να «λύσει» το πρόβλημα ύδρευσης Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου και ενδιάμεσων Δήμων – αλλά σύμφωνα με μια παρωχημένη λογική και τεχνική αντίληψη που ανάγεται στη δεκαετία του 1960. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της ΟΠΗ Δρ Γιώργος Καστρινάκης, στην πραγματικότητα το φράγμα Αποσελέμη όχι μόνο δε θα λύσει το πρόβλημα ύδρευσης Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου κλπ. αλλά θα το επιδεινώσει, μέσω της σχεδιαζόμενης δέσμευσης υδάτων που τώρα κατεισδύουν στους υδροφορείς της περιοχής.
Τα ύδατα αυτά τροφοδοτούν πηγές, από όπου υδρεύονται και οι 2 αυτές πόλεις και άλλοι μικρότεροι Δήμοι ενδιαμέσως. Θα δημιουργηθούν έτσι σοβαρότατα προβλήματα στους υδροφορείς της περιοχής, πιθανότατα μη αναστρέψιμα. Το υπέργειο περιβάλλον της περιοχής Λαγκάδας του Δήμου Χερσονήσου θα υποστεί δεινή καταστροφή, όπως και τα οικοσυστήματα της περιοχής. Ο ισχυρισμός του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι το φράγμα θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως την περιοχή είναι παντελώς ανυπόστατος, όπως έχει καταδειχθεί από πληθώρα ανεξάρτητων μελετητών. Η εναλλακτική ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής ακυρώνεται, με 2660 στρέμματα να κατακλύζονται από νερό στον ταμιευτήρα του φράγματος και την κοπή 65.000 δέντρων.

Ταυτόχρονα, αγνοούνται προκλητικά οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος ύδρευσης του Ηρακλείου. Το δίκτυό του έχει απώλειες 40% (σαράντα τοις εκατό), δεν ανακυκλώνει νερό, όπως κάνουν άλλοι Δήμοι της περιοχής και δεν εφαρμόζει κάποια πολιτική εξοικονόμησης. H μελέτη ύδρευσης της πόλης, με σύστημα υδρομαστευτικών στοών στην οροσειρά της Ίδης, που είχε παραγγελθεί από τη ΔΕΥΑΗ και έχει από ετών παραδοθεί, έχει παραμεριστεί. Παρότι έχει ένα μικρό μέρος του χρηματικού κόστους κατασκευής του φράγματος Αποσελέμη, και περιβαλλοντικά ασήμαντο κόστος.  Ανάλογα και για τη λύση της αφαλάτωσης των υδάτων του ποταμού Αλμυρού Ηρακλείου.

Η ΟΠΗ έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία του γνωστοποιεί τα προαναφερθέντα, και ζητεί την παρέμβασή του, ούτως ώστε να ματαιωθεί αυτό το τεράστιο σκάνδαλο.  «Εαν προχωρήσει το έργο θα δημιουργήσει τρομακτικά αδιέξοδα στην ύδρευση της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, αφού θα υπάρξει επιδείνωση και όχι λύση στο θέμα της ύδρευσης, αλλά και στο περιβάλλον. Επιπλέον, θα αποτελέσει ένα πολύ κακό προηγούμενο μάταιας και βλαπτικής διασπάθισης δημόσιου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού χρήματος.»

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι αντίκειται κατάφωρα προς τους κανονισμούς της και, ειδικότερα, προς την Οδηγία 2000/60 για τη διαχείριση υδατικών πόρων. Έγιναν, και γίνονται, ενέργειες προς τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, για τη ματαίωση της συμμετοχής της Ε.Ε. στο έργο.

Οι κάτοικοι της Λαγκάδας-Χερσονήσου είναι σφόδρα ενάντιοι στο έργο. Οι κινητοποιήσεις τους αναμένονται να κλιμακωθούν, εν όψει της επικείμενης έναρξης εργασιών. Η σύμβαση ανάθεσης του έργου υπογράφηκε την 1/7/05.

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου