27/7/05

Η απάντηση της "Παρέμβασης" στο ΥΠΕΧΩΔΕ για το φράγμα στον Αποσελέμη

Ηράκλειο 22/7/2005

Κύριε Διευθυντή,

Ως Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου (ΟΠΗ), θέλουμε να απαντήσουμε στο ΥΠΕΧΩΔΕ (κ. Α. Κοτσώνης), σχετικά με το σημερινό σας δημοσίευμα για το φράγμα Αποσελέμη.

Δυστυχώς οι ισχυρισμοί του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι παντελώς ανυπόστατοι. Οι ανεξάρτητοι μελετητές, γνωστοί στον ακαδημαϊκό χώρο, όπως οι καθηγητές κ.κ. Γ. Καλλέργης (Παν. Πατρών), Γ. Τσακίρης (ΕΜΠ κ.ά., έχουν αποφανθεί  εμπεριστατωμένα κατά του φράγματος. Βλ. τα επισυναπτόμενα πρακτικά της  ημερίδας που οργάνωσε στις 12/1/05 η ΟΠΗ για το φράγμα, και τις πρόσφατες αξιολογήσεις τους.

Το έργο θα είναι ζημιογόνο και για τους υδροφορείς και για την ύδρευση  της περιοχής, και θα συμβάλλει στην περαιτέρω εξάπλωση του ήδη προχωρημένου μετώπου υφαλμύρινσης. Τι άλλο μπορεί να συμβεί, αφού σχεδιάζεται η σύλληψη των υδάτων που, φυσιολογικά, κατεισδύουν στις καταβόθρες του Χώνου και εμπλουτίζουν τους υδροφορείς της περιοχής, περιλαμβανομένων και των πηγών απ΄όπου υδρεύονται Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαος και οι ενδιάμεσοι Δήμοι, τουλάχιστον μέχρι και το Αρκαλοχώρι προς νότο; Βλ. και τα αποτελέσματα της μελέτης ιχνηθέτησης του ΙΓΜΕ.

Ο κ. Κοτσώνης δεν αναφέρει λέξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης του Ηρακλείου με άλλες ορθολογικές μεθόδους - δηλ. μεθόδους στα πλαίσια της ... κοινής λογικής.  Είναι δυνατό να ανεχόμαστε απώλειες 40% (σαράντα τοις εκατό) στο δικτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ, απουσία ανακύκλωσης νερού και απουσία οιασδήποτε πολιτικής εξοικονόμησης  νερού; Ας αναφέρουμε εδώ, ενδεικτικά, μια λύση ύδρευσης: αυτή του συστήματος υδρομαστευτικών στοών στην Ίδη. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε από τον καθηγητή κ. Δ. Μονόπωλη (Πολυτεχ. Χανίων) (η μελέτη είναι στη διάθεσή σας), και έχει από ετών παραδοθεί στη ΔΕΥΑΗ. Έκτοτε έχει παραμεριστεί, παρότι η υλοποίησή της είναι απολύτως εφικτή, παρέχει υπεραρκετή ποσότητα ύδατος και είναι πολύ μικρότερου κόστους και ασήμαντης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε σχέση με το διαβόητο φράγμα! Το οποίο φράγμα είναι σαφώς υπερδιαστασιολογημένο και είναι απολύτως αμφίβολη η ικανότητά του να παρέχει αρκετή απολήψιμη ποσότητα ύδατος κάθε χρόνο.

Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε μια σοβαρή ανακολουθία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο κ Κοτσώνης, σε επίσημο έγγραφο (στη διάθεσή σας) με ημερομηνία Μάϊος 2005, διαβεβαιώνει ότι «η ετήσια εισροή νερού στον ταμιευτήρα είναι της τάξεως των 17 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων». Στην επιστολή του προς την εφημερίδα σας λεγει ότι «η μέση ετήσια απόληψη (είναι) 17 εκατομμύρια κυβικά μέτρα». Φυσικά είναι αδύνατο να είναι ίσες η εισροή και η απόληψη – η τελευταία πρέπει να είναι σαφώς μικρότερη της πρώτης. Φοβούμαστε ότι αυτή η ανακολουθία είναι ενδεικτική της σοβαρότητας με την οποία το ΥΠΕΧΩΔΕ αντιμετωπίζει το θέμα. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις του έχουν πολλάκις αναθεωρηθεί προς τα κάτω, παραβιάζοντας τα όρια με τα οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και «κουρελιάζοντας» την, όποια, «αξιοπιστία» των μελετών αλλά και των προθέσεών του. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο ότι το φράγμα αντιβαίνει κατάφωρα προς την Οδηγία 2000/60 της ΕΕ για τη διαχείριση υδατικών πόρων.

Άλλωστε, το νερό που θα παρέχει το φράγμα θα είναι επιβαρημένο σε μεγάλο βαθμό από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στο Οροπέδιο Λασιθίου (αυτό είναι άλλο ένα σημαντικό θέμα, που ελάχιστα συζητήθηκε). Καμιά σχέση με την ποιότητα νερού από την Ίδη.

Είναι επίσης αληθές ότι ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για το χωριό Ποτάμιες από ενδεχόμενη θραύση του – βλ. πρακτικά ημερίδας, και ότι δεν έχει παρθεί καμία σοβαρή πρόνοια για αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως, ενδεικτικά, αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα του φράγματος...

Ποιες σκοπιμότητες λοιπόν εξυπηρετεί η κατασκευή του φράγματος; Πάντως όχι το κοινό συμφέρον - είτε πρόκειται για την ύδρευση Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου και των άλλων Δήμων της περιοχής, είτε για το περιβάλλον, είτε για τη χρηστή και ορθολογική διαχείριση δημοσίου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού χρήματος!

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ακολουθεί η επιστολή του διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων κ. Κοτσώνη, για όσους δεν τη έχουν διαβάσει:

"Κύριε Διευθυντά,

Σε απάντηση του ανωτέρω δημοσιεύματος σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Πρόκειται για το πολυτιμότερο και πλέον επείγον έργο υποδομής της Κρήτης διότι επιλύει τελεσίδικα μέχρι του έτους 2035 το οξύτατο πρόβλημα ύδρευσης της εκτεταμένης περιοχής των νομών Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, στην οποία κατοικεί το 30% του πληθυσμού της Κρήτης και λειτουργεί αδιαλείπτως το 50% των τουριστικών κλινών της.

Συγκεκριμένα υδροδοτούνται οι πόλεις του Ηρακλείου και του Αγ. Νικολάου καθώς και έξι (6) Δήμοι και δεκαεννέα (19) Κοινότητες κατά μήκος του άξονα Λινοπεράματα - Ηράκλειο - Χερσόνησος - όρια νομών Ηρακλείου και Λασιθίου - Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος - Ελούντα.

2. Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί η απεξάρτηση από τις πανάκριβες καταναλώσεις εμφιαλωμένου νερού αλλά και από επιχειρηματίες ενδιαφερόμενους για την επιβολή ενεργοβόρων ή και ακατάλληλων τεχνολογιών για την παραγωγή νερού υγειονομικά αμφίβολης καταλληλότητος για ύδρευση.

3. Για τους παραπάνω λόγους το έργο υποστηρίζεται από την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας του Ν. Ηρακλείου και Λασιθίου καθώς και από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς (ΤΕΕ κ.λ.π.) ενώ οι ολίγοι αντιτιθέμενοι είναι σταθερά οι ίδιοι και επαναλαμβάνουν αόριστες και ανυπόστατες αιτιάσεις για τις οποίες έχουν δοθεί επανειλημμένα απαντήσεις τόσο κατά τη διαδικασία εξέτασης των θεμάτων του έργου Αποσελέμη από το Συμβούλιο Επικρατείας, όσο και κατά την ημερίδα που οργανώθηκε στο Ηράκλειο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου.

4. Επαναλαμβάνουμε ότι το έργο δεν δημιουργεί καμία καταστροφή στο περιβάλλον και στο υδρογεωλογικό καθεστώς της μείζονος περιοχής. Αντίθετα προστατεύει τα υπόγεια νερά από τη συνεχή προώθηση της υφαλμύρινσης και είναι απόλυτα συμβατό με την ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης Υδατικών Πόρων Κρήτης. Όπως δε έχει τεκμηριωθεί επανειλημμένα δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τις Ποταμιές από την κατασκευή του φράγματος, διότι η εφαρμοζόμενη σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής και οι προβλεπόμενοι συντελεστές ασφάλειας, αποκλείουν κάθε πιθανό κίνδυνο, ενώ τα έργα ασφαλείας (υπερχειλιστής κλπ.) είναι υπερεπαρκή. Λόγω δε της ανάσχεσης των πλημμυρών από τον ταμιευτήρα προφανώς βελτιώνονται και δεν δυσμενοποιούνται οι συνθήκες προστασίας των κατάντη περιοχών.

Τέλος, δεν δημιουργείται κανένα υδρογεωλογικό θέμα στην ευρύτερη περιοχή Ν. Λασιθίου και οι ισχυρισμοί των αντιτιθεμένων είναι παντελώς αστήρικτοι.

5. Το μέγεθος του φράγματος ύψους 56 μ. και μήκους στέψης 660 μ., είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία ταμιευτήρα 27 εκατομ. κυβικά μέτρα, ώστε με υπερετήσια αποθήκευση να είναι δυνατή, μετά την αφαίρεση των απωλειών (εξάτμισης κλπ.) η μέση ετήσια απόληψη 17,0 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Δεν υπάρχει κανένα θέμα υπερσχεδιασμού των έργων αφού αν δεν υπήρχαν δεσμεύσεις από τον οικισμό Αβδού θα υπήρχε και περαιτέρω μικρή ανύψωση του φράγματος.

Ως εκ τούτου ο όγκος του ταμιευτήρα = 27,0 εκατομ. κυβικά μέτρα έχει υπολογιστεί για υπερετήσια λειτουργία και με πιθανότητα απόληψης ικανοποιητικής για ύδρευση κρίνεται ο ελάχιστος δυνατός στηρίζεται δε σε πλήρεις και τεκμηριωμένες υδρολογικές κλπ. μελέτες, για τις οποίες γνωρίζουν οι αντιτιθέμενοι στο έργο".

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ