5/11/09

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ΚΥΑ του σχεδιαζόμενου αεροδρομίου στο Καστέλλι

Όπως γνωρίζετε και από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις των τοπικών ΜΜΕ, η νέα κυβέρνηση προτίθεται να αποσύρει τη Διακήρυξη, του έργου κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλλι (από την εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή να παρατείνει την προθεσμία έως τη δημοπράτηση του.

Όμως ακόμα κι αν αυτές οι προθέσεις της πραγματοποιηθούν, τίποτα δεν αλλάζει σε σχέση με τον σχεδιασμό του αεροδρομίου (όπως και όσο έχει δημοσιοποιηθεί από τον τέως Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά) και τους περιβαλλοντικούς όρους, σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί όροι και με ο βάση αυτούς προωθείται ο σχεδιασμός και η δημοπράτηση του, θα εξακολουθήσει να παραμένει σε ισχύ.

Εμείς και αρκετοί συμπολίτες μας όπως γνωρίζετε, έχουμε κινητοποιηθεί για την αποτροπή της κατασκευής αεροδρομίου στην Πεδιάδα και μεταξύ άλλων έχουμε υποβάλλει τη σύννομη σχετική ένσταση. Σχετική ένσταση έχει υποβάλλει και η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου (Ο.Π.Η).

Πιστεύουμε, με βάση τα τεκμηριωμένα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας ότι το αεροδρόμιο αυτό, όχι μόνο δε θα συμβάλλει στην ανάπτυξη (οικονομική ή άλλη) του τόπου, της περιοχής και της ενδοχώρας του Ηρακλείου αλλά, τουναντίον, οι συνέπειες από την κατασκευή και λειτουργία του θα είναι καταστροφικές για το περιβάλλον, τους κατοίκους και την οικονομία, όχι μόνο της Πεδιάδας αλλά και ευρύτερου τμήματος της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, και κυρίως, χωρίς επιστροφή. Με λίγα λόγια η χωροθέτηση του αεροδρομίου έχει γίνει εμπειρικά, χωρίς επιστημονικά ερείσματα, ενώ ο σχεδιασμός του αναφέρεται και εξυπηρετεί πρότυπα ανάπτυξης ("άγρια ανάπτυξη") που έως τώρα έχουν αποδειχθεί καταστροφικά για το νησί μας και με ελάχιστα οφέλη για τους κατοίκους του.

Ο μοναδικός τρόπος άμυνας μας είναι η Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την ακύρωση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι κατασκευής του έργου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί έως σήμερα.

Η συντονιστική επιτροπή της Πρωτοβουλίας πολιτών για τη διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
http://www.aerodromiostokastelli.blogspot.com