17/5/14

Καταγγελία για την παράνομη διάνοιξη δρόμου Κόκκινος Πύργος - Καλαμάκι

Φωτογραφία από τα έργα 
όπως δημοσιεύθηκε στο 
www.e-mesara.gr
Καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες έκανε στις 16 Μαΐου 2014 η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου για τις εργασίες που εκτέλεσαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού για τη διάνοιξη δρόμου από τον Κόκκινο Πύργο μέχρι το Καλαμάκι, εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Συγκεκριμένα στις 24 Απριλίου 2014, στην περιοχή «Λίμνη» του Κόκκινου Πύργου ξεκίνησαν εργασίες οριοθέτησης με τη βοήθεια ενός εκσκαφέα. Οι εργασίες συνεχίζονταν μέχρι και την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 όπως επιβεβαιώθηκε και από σχετικό δημοσίευμα (www.e-mesara.gr). Για τα εκτελούμενα αυτά έργα δεν έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων όπως ορίζει η νομοθεσία. Επομένως οι εργασίες που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή είναι παράνομες και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

Οι εκσκαφές έγιναν πάνω στις αμμοθίνες, καταστρέφοντας και υποβαθμίζοντας ευαίσθητα οικοσυστήματα τα οποία προστατεύονται. Η περιοχή θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους αναπαραγωγής του απειλούμενου είδους θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Οι περιοχές Καταλυκή, Εκβολή Γεροποτάμου και Αφραθιάς μέσα από τις οποίες σχεδιάζεται να περάσει ο δρόμος είναι προστατευόμενες και με Προεδρικό Διάταγμα του 2012 ως παράκτιος υγρότοπος. Εξάλλου οποιαδήποτε επέμβαση στον αιγιαλό και στις αμμοθίνες θα επιτείνει τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης, όπως είχε διαπιστωθεί από σχετική αυτοψία του ΕΛΚΕΘΕ. Ειδικά για την περιοχή της Καταλυκής, έχει γίνει έρευνα του φυσικού περιβάλλοντος και έχει υποβληθεί διαχειριστική πρόταση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, η οποία ουδέποτε ελήφθη υπόψη από τις δημοτικές αρχές.

Η καταγγελία στάλθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, στο Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στη Δήμαρχο Φαιστού, στην Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου και στην Αστυνομία Τυμπακίου. Περιμένουμε την ανταπόκρισή τους.