6/12/21

Ψήφισμα συμπαράστασης στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου


Με αφορμή το ερώτημά προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι εταιρείες του ομίλου ONEX, που διαχειρίζονται το ναυπηγείο Νεώριο Σύρου, έχουν καταθέσει 3 αγωγές εναντίον του ΠΠΠΣ και δύο μελών του με τις οποίες αξιώνουν αποζημίωση άνω των €3.000.000 (!) για «συκοφαντική δυσφήμιση, διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη».

Στις 10/12/2021, 9πμ, στην Ερμούπολη εκδικάζονται οι 3 αγωγές του ομίλου της ΟΝΕΞ εναντίον του ΠΠΠΣ.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτή, εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για την προσπάθεια οικονομικής εξόντωσης και φίμωσης πολιτών οι οποίοι, με νόμιμους τρόπους, αξίωσαν από την Πολιτεία να διασφαλίσει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να διαβεβαιώσει ότι δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Το φυσικό περιβάλλον υφίσταται μία τρομακτικών διαστάσεων επίθεση από κερδοσκοπικά συμφέροντα, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη ζωή μας (καταστροφικές πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη κατασκευή αιολικών πάρκων, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων). Η προστασία του εξαρτάται από την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή όλων μας!

Τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, η εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, η προστασία του περιβάλλοντος και η προάσπιση των εργασιακών σχέσεων και των θέσεων εργασίας, αποτελούν αυτονόητες διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος και είναι αλληλενδετα.

Με αίσθημα αλληλεγγύης για όσους αγωνίζονται, ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, που αποτελεί ταυτόχρονα καθήκον κάθε πολίτη και συλλογικού φορέα, να προβαίνουν σε δημόσιο έλεγχο των πράξεων και των παραλείψεων της Πολιτείας σχετικά με ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και γενικότερα των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όσους μετέχουν στον αγώνα αυτό.

 Στηρίζουμε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, που σήμερα αριθμεί 320 μέλη, στην προσπάθεια του:

  • να ασκεί κοινωνικό έλεγχο στις αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν και να εγγυώνται την τήρηση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
  • να ενημερώνει δημόσια για τις ενέργειές του και τον προβληματισμό του, αναφορικά με ενδεχόμενους κινδύνους για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.

Συμπαραστεκόμαστε στο ΠΠΠΣ για τις εξοντωτικές αγωγές που έχει δεχτεί, ύψους άνω των 3.000.000,00 €, επειδή έθεσε ερωτήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην Ερμούπολη.

Απαιτούμε από την πολιτεία, σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, να κάνει ό,τι επιβάλλεται νομοθετικά για την προστασία του αγαθού της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών της Σύρου και να παράσχει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει, προκειμένου να σταματήσει η ενοχοποίηση των ενεργών πολιτών. 

6 Δεκεμβρίου 2021

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου