ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου εκδίδει κατά διαστήματα το ενημερωτικό δελτίο «Παρέμβαση» το οποίο στέλνει στα μέλη και στους φίλους της ΟΠΗ αλλά και τυπώνει για να το μοιράσει στις εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει. Μπορείτε να διαβάσετε τα ενημερωτικά δελτία που έχουν εκδωθεί μέχρι τώρα ακολουθώντας τις παρακάτω παραπομπές:

8) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
7) ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
6) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
5) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
4) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
3) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
2) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
1) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014