8/7/05

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το φράγμα στον Αποσελέμη

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου για να τον ενημερώσει για τη σκανδαλώδη, από κάθε άποψη, επικείμενη κατασκευή φράγματος στον Αποσελέμη:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο 8/7/2005

Προς: τον  Πρόεδρο της Ελλάδος κ. Κάρολο Παπούλια

Θέμα: Ενημέρωση για τη σκανδαλώδη, από κάθε άποψη, επικείμενη κατασκευή φράγματος στον ποταμό Αποσελέμη (Δήμος Χερσονήσου, Ανατολική Κρήτη).

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε με την παρούσα για ένα μείζον υδρογεωλογικό-περιβαλλοντικό, και όχι μόνο, πρόβλημα που αφορά στην Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για την επικείμενη κατασκευή φράγματος χωρητικότητας 32 εκ. κυβικών μέτρων στον χείμαρρο Αποσελέμη (Δήμος Χερσονήσου), κατάντι του Οροπεδίου Λασηθίου.

Στις 12/1/05 οργανώσαμε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο σχετικά με την κατασκευή του φράγματος στον Αποσελέμη (τα πρακτικά  επισυνάπτονται). Μεταξύ των συμπερασμάτων συνοπτικά περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

(…)
10) Η κατασκευή του φράγματος αντιβαίνει καταφανώς προς την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διαχείριση υδατικών πόρων. Συγκεκριμένα, είναι αντίθετη προς το Άρθρο 1 παρ. α,β,  Άρθρο 4, παρ. 1.β, παρ. 5.α,β,γ,δ και παρ. 7.α,β,γ,δ, Άρθρο 6, Άρθρο 7 και Παράρτημα V, παρ. 2.1.2 και 2.3.2. Σημειωτέον ότι στη σύμβαση συγχρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ CCI: 2000-GR-16-C-PE-006, 27/12/02, αναφέρεται ρητά ότι το έργο πρέπει να είναι σύμφωνο με την προαναφερόμενη Οδηγία. Τέλος, το έργο αντιβαίνει καταφανώς προς το Νόμο 3199/2003,  Άρθρο 10, ο οποίος εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία με την Οδηγία. (Ποινικές κυρώσεις προβλέπονται από το Άρθρο 14 του Νόμου).

11) Συμπερασματικά, το σχεδιαζόμενο φράγμα στον Αποσελέμη είναι ένα έργο άστοχο, σε αντίθεση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καταστρεπτικό από υδρογεωλογικής και περιβαλλοντικής πλευράς, το οποίο όχι μόνο δε θα λύσει το πρόβλημα ύδρευσης των Δήμων Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και των άλλων Δήμων της περιοχής, αλλά θα σωρεύσει επιπλέον προβλήματα, με διασπάθιση πόρων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προχώρησε στη δημοπράτησή του στις 23/12/2004.

Σημειώνουμε ότι η σύμβαση ανάθεσης του έργου μεταξύ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εργολάβου υπογράφηκε την 1/7/05, και επίκειται η έναρξη εργασιών.

Η σύντομη περιγραφή του προβληματος έχει ως εξής: Πρόκειται για ένα έργο που στερείται οιασδήποτε τεκμηριωμένης σκοπιμότητας! Πρώτα λήφθηκε η πολιτική απόφαση κατασκευής του και έπειτα εκπονήθηκαν οι σχετικές «μελέτες», που όμως δεν αντέχουν τη βάσανο της επιστημονικής κριτικής.

Το φράγμα είναι σχεδιασμένο ώστε να πληρούται με ύδατα που, φυσιολογικά, κατεισδύουν, μέσω των φυσικών καταβοθρών του Χώνου στο Οροπέδιο Λασηθίου, στον υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής. Πρόσφατη μελέτη του ΙΓΜΕ έδειξε ότι αυτά τα ύδατα τροφοδοτούν πηγές σε ακτίνα 20 (είκοσι) χιλιομέτρων περιμετρικά των καταβοθρών. Οι πηγές αυτές ήδη τροφοδοτούν Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Νεάπολη και τους ενδιάμεσους μικρότερους Δήμους. Αυτά τα ύδατα προγραμματίζεται να κατευθύνονται εφεξής απευθείας στον ταμιευτήρα του φράγματος, με όλη τη σχετική επιβάρυνση για τον υδροφορέα αλλά και το μέτωπο υφαλμύρινσης. Επίσης, η απολήψιμη ποσότητα υδάτων θα είναι κατά πολύ μικρότερη της αρχικώς «εκτιμηθείσας», καθιστώντας παντελώς άσκοπη την κατασκευή του φράγματος.

Τα κονδύλια, από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προορίζονται για το έργο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποδοτικά με άλλους τρόπους. Η απώλεια στο δίκτυο ύδρευσης του Ηρακλείου είναι μεγαλύτερη του 40% (σαράντα τοις εκατό). Αυτό το ποσοστό απωλειών είναι απαράδεκτα υψηλό. Επίσης, στο Ηράκλειο δεν υφίσταται ανακύκλωση νερού, σε αντίθεση με τους Δήμους Χερσονήσου και Αρχανών, όπου ανακυκλώνεται το νερό για γεωργική χρήση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την ύδρευση του Ηρακλείου, πολύ χαμηλότερου κόστους και πολύ μικρότερης, αν όχι μηδαμινής, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Με ανάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου), έχει εκπονηθεί μελετη ύδρευσης από σύστημα υδρομαστευτικών στοών στην οροσειρά της Ίδης (Καθηγ. Διον. Μονόπωλης - επισυνάπτεται). Επίσης έχει προταθεί  η αφαλάτωση, με αντίστροφη όσμωση, του νερού του ποταμού Αλμυρού – 8 χμ. από το Ηράκλειο. Η αφαλάτωση είναι η βασική πηγή ύδρευσης της Κύπρου. Με τους ίδιους τρόπους μπορεί να αντιμετωπιστεί και η ανάγκη ύδρευσης Αγίου Νικολάου, Νεάπολης κλπ.

Σημειώνουμε επίσης οτι η κατασκευή του φράγματος θα είναι ιδιαίτερα βλαπτική για την πανίδα και χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής. Οι, ακόμη και πρόσφατοι, ισχυρισμοί του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί του αντιθέτου είναι παντελώς ανυπόστατοι. Εκτός αυτού, κατακλύζεται ένα ολόκληρο χωριό, υποχρεώνονται οι κάτοικοι ενός άλλου να ζήσουν κάτω από την απειλή θραύσης του φράγματος σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων, απειλείται σοβαρά μια αγιογραφημένη βυζαντινή εκκλησία, ενώ ακυρώνεται κάθε προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης της ενδοχώρας ενός από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας.

Δεν είναι περίεργο που το έργο έχει χαρακτηρισθεί ως η «αποθέωση του παραλογισμού»!

Ζητούμε την παρέμβασή Σας προς την Κυβέρνηση ούτως ώστε να ματαιωθεί αυτό το τεράστιο σκάνδαλο.  Εαν προχωρήσει το έργο θα δημιουργήσει τρομακτικά αδιέξοδα στην ύδρευση της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, αφού θα υπάρξει επιδείνωση και όχι λύση στο θέμα της ύδρευσης, αλλά και στο περιβάλλον. Επιπλέον, θα αποτελέσει ένα πολύ κακό προηγούμενο μάταιας και βλαπτικής διασπάθισης δημόσιου Ελληνικού και Ευρωπαϊκού χρήματος.

Τα αναγραφόμενα στην παρούσα μπορούν να υποστηρίξουν, μεταξύ άλλων, και οι:
• Δήμαρχος Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου) Σπύρος Δανέλλης
• Ομ. Καθηγ. Παν/μίου Πατρών και τέως Διευθυντής Υδρογεωλογίας ΙΓΜΕ Γεώργιος Καλλέργης
• Καθηγ. Παν/μίου Αθηνών Απόστολος Αλεξόπουλος

Με τιμή

Ο πρόεδρος της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου
Δρ Μιχάλης Προμπονάς