6/10/06

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Π.Η. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

11 κρίσιμες ερωτήσεις της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου προς τους υποψήφιους συνδυασμούς στις Δημοτικές Εκλογές στους Δήμους του Νομού Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται ζητήματα όπως οι αυθαίρετες επεμβάσεις στον αιγιαλό, η κατάσταση των ρεμάτων, η καύση των πλαστικών στους αγρούς, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ύδρευση και η άρδευση, τα βοσκοτόπια, τα χημικά στη γεωργία, ο τουρισμός και οι πυροβολισμοί...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Οι ανεξέλεγκτες προσχώσεις, το πλήθος των αυθαίρετων έργων, η καταπάτηση του αιγιαλού και των παραλίων έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του περιβάλλοντος και τον περιορισμό των ελεύθερων δημόσιων χωρών. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αποτελεσματική προστασία και την ορθολογική διαχείριση των χώρων αυτών;

2. Σε πολλές αγροτικές περιοχές τα ρέματα αντιμετωπίζονται ως χώροι απόθεσης μπαζών, αποβλήτων και απορριμμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα ρέματα μπαζώνονται και είτε κτίζονται είτε χρησιμοποιούνται ως δρόμοι, με συχνό αποτέλεσμα την πλημμυρική κατάκλυση των γειτονικών περιοχών.  Τι χρονοδιάγραμμα έχετε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

3. Στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται να καίγονται τα πλαστικά αγροτικής χρήσης αντί να διαχωρίζονται και να οδηγούνται προς ανακύκλωση. Η καύση πλαστικών παράγει διοξίνες, που ανήκουν στις πλέον τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους δημότες σας, ώστε να σταματήσουν αυτές οι επικίνδυνες για την υγεία πρακτικές;

4. Στο Ηράκλειο ξεκινά τη λειτουργία του εργοστάσιο διαλογής προς ανακύκλωση για χαρτί, πλαστικά, μέταλλα. Σκοπεύετε να συμμετάσχει και ο δικός σας Δήμος σε αυτό το πρόγραμμα;

5. Η έλλειψη νερού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται ή σπαταλώνται. Τι σκοπεύετε να κάνετε; Σημαντική αιτία σπατάλης του νερού είναι η χρήση πόσιμου νερού για πότισμα. Αν ο δήμος σας δεν διαθέτει αρδευτικό δίκτυο, η κατασκευή του είναι ανάμεσα στις προτεραιότητές σας και ποιες μπορεί να είναι οι πηγές του;

6. Είναι γενική διαπίστωση ότι η διάνοιξη αγροτικών δρόμων, χωρίς μελέτη και σοβαρή σκοπιμότητα έχει συντελέσει στην καταστροφή του τοπίου, στην διάβρωση των εδαφών και την ερημοποίηση. Παρόλα αυτά, η διάνοιξη αγροτικών δρόμων αποτελεί βασικό στοιχείο του προεκλογικού παζαριού. Είστε διατεθειμένοι να έρθετε σε ρήξη με αυτή την πρακτική;

7. Τα χωριά μετατρέπονται σε απομιμήσεις πόλεων με κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχετε στο πρόγραμμά σας την δημιουργία χώρων στάθμευσης στην είσοδο και την έξοδο των χωριών;

8. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η ηχορύπανση όταν καφενεία μετατρέπονται σε μπαρ, ταβέρνες σε θορυβώδη κέντρα διασκέδασης και συχνά πυροβολισμοί διαταράσσουν την ηρεμία της φύσης, Η κατάσταση αυτή υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής στα χωριά και έρχεται σε αντίθεση με την προώθηση του αγροτουρισμού. Σκοπεύετε να παρέμβετε ώστε να σταματήσει αυτή η πολιτιστική υποβάθμιση και πώς;

9. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τον καθορισμό των ορίων βοσκοτόπων και για την σύναψη συμβολαίων στους κτηνοτρόφους ώστε να σταματήσει η επί χρόνια ανεξέλεγκτη βόσκηση παντού μέσα σε δασικές εκτάσεις, κάμπους και γεωργικές εκτάσεις που έχει ως αποτέλεσμα την ερημοποίηση του τοπίου και την διάβρωση των εδαφών;

10. Η εντατική χρήση φυτοφαρμάκων εφαρμόζεται στην Κρήτη πάνω από 50 χρόνια με γνωστές πια συνέπειες στην υγεία των αγροτών αλλά και των καταναλωτών, των ζώων, των εδαφών και των υδάτων που μολύνονται. Ποια είναι η αντίληψη σας για τη γεωργία, που θα μπορούσε να σώσει εμάς και το περιβάλλον από τα χημικά και να οδηγήσει τους αγρότες σε καλύτερη υγεία και καλύτερα προϊόντα;

11. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε αρκετούς. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την καλύτερη διαχείριση του μαζικού τουρισμού, και για την βελτίωση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών; Είστε σε θέση να αναπτύξετε ποιοτικό τουρισμό συνδυάζοντας τις πολιτιστικές ευαισθησίες και τον οικονομικό δυναμισμό του τουρισμού; Έχετε στο πρόγραμμα σας την ενθάρρυνση εναλλακτικών τύπου τουρισμού όπως εκπαιδευτικός, συνεδριακός, αγροτικός, πολιτισμικός, κλπ;

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ