6/10/06

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Π.Η. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ένα ερωτηματολόγιο από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου με 11 σημεία που απευθύνεται προς τους υποψήφιους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Θέματα όπως τα μπαζώματα, η διαχείριση απορριμμάτων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, το ενεργειακό, ο χωτοταξικός σχεδιασμός, η αλλοίωση του τοπίου, η διαχείριση των υδατικών πόρων, η αξιολόγηση των ΜΠΕ και βέβαια το θρυλούμενο λιμάνι του Υπουργού Ναυτιλίας στον κόλπο της Μεσσαράς...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Με κάθε οικοδομική άδεια καταβάλλεται ένα ποσό ως εγγύηση για την ορθή διάθεση των μπάζων. Ωστόσο δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι ούτε σύστημα περισυλλογής. Μπάζα ανακατεμένα με κάθε είδους σκουπίδια, ρίχνονται σε φαράγγια, στο πλάι των δρόμων, στην είσοδο και έξοδο κάθε χωριού, σε αναρίθμητες μικρές ανεξέλεγκτες χωματερές. Τι σκέπτεσθε να κάνετε και με τι χρονοδιάγραμμα;

2. Πολλοί δήμοι πετάνε τα σκουπίδια τους σε ανεξέλεγκτες χωματερές, όπου μάλιστα τα καίνε (!) μολύνοντας το περιβάλλον με τις πολύ τοξικές διοξίνες. Ως μέλος και πρόεδρος της ΤΕΔΚ νομού Ηρακλείου, πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα και με τι χρονοδιάγραμμα;

3. Τι σχέδια έχετε για την περιστολή της ρύπανσης από το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα;

4. Η μονόπλευρη ενεργειακή εξάρτηση του νησιού από μη ανανεώσιμες πηγές (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους σε περίπτωση πετρελαϊκής κρίσης. Πιστεύετε ότι  οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην απεξάρτηση;

5. Στον εικοστό πρώτο αιώνα, στην Κρήτη, υπάρχουν χωριά ακόμα και στον Δήμο Ηρακλείου, που διοχετεύουν τα λύματά τους σε γειτονικά ρέματα. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

6. Ποιες βασικές αρχές και ποιο μοντέλο ανάπτυξης θα ακολουθήσετε στον χωροταξικό σχεδιασμό, με βάση την τοπική οικονομία και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βόρειος άξονας είναι κορεσμένος και ότι νοτίως του Ηρακλείου υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που χρήζουν προστασίας;

7. Το φυσικό και το ανθρωπογενές τοπίο της Κρήτης αλλοιώνονται με συνεχώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Έχετε σκεφτεί μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για το σταμάτημα αυτής της αλλοίωσης και ποια;

8. Είναι γενική διαπίστωση ότι η διάνοιξη επαρχιακών δρόμων, χωρίς μελέτη και σκοπιμότητα έχει συντελέσει στην καταστροφή του τοπίου, σε κατολισθήσεις από την στην διάβρωση των εδαφών λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων και στην μείωση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Παρόλα αυτά, η διάνοιξη επαρχιακών δρόμων αποτελεί βασικό στοιχείο των προεκλογικών δεσμεύσεων. Είστε διατεθειμένοι να έρθετε σε ρήξη με αυτή την πρακτική;

9. Εδώ και ένα χρόνο οι ελληνικές εφημερίδες δημοσιεύουν κατά καιρούς άρθρα για τα σχέδια του Υπουργού Ναυτιλίας για την ανάπτυξη λιμανιού εμπορευματοκιβωτίων "Containers" στον κόλπο της Μεσσαράς και οι διαπραγματεύεις μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και ξένων επενδυτών από την Κίνα, Κορέα και τα Αραβικά Εμιράτα έχουν αρχίσει. Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με το θέμα και ο  ντόπιος πληθυσμός ανησυχεί για την κατάρρευση της τουριστικής οικονομίας στην περιοχή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την ρύπανση του πελάγους των παραλιών . Έχετε υπόψη σας τις επιπτώσεις που έχουν τα διαμετακομιστικά λιμάνια της Ευρώπης και ποια θα είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα για την  απώλεια των Τουριστών που από τη δεκαετία του 60 επισκέπτονται την περιοχή με κριτήριο τον φυσικό, πολιτισμικό, αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και διατροφικό πλούτο της; Τι θέση παίρνεται για την κατασκευή ενός τέτοιου λιμανιού;

10. Είναι γνωστό πρόβλημα η υστέρηση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στον Νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα την άνιση διανομή του νερού στις διάφορες περιοχές του νομού, την αλόγιστη σπατάλη, τις τεράστιες απώλειες, την κακή ποιότητα και τα χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό έργα. Τι σκοπεύετε να κάνετε για ένα πιο αισιόδοξο μέλλον ως προς το νερό και την ορθολογική διαχείρισή του, ώστε να εξορθολογιστούν οι σημερινές εξωπραγματικές και σπάταλες καταχρήσεις του νερού σε ένα περισσότερο ισορροπημένο μερίδιο συμμετοχής, ανάλογα πάντα με τη σημερινή διαθεσιμότητα, τις μελλοντικές ανάγκες, τις αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά πάντοτε με γνώμονα τον άνθρωπο, και το περιβάλλον;

11. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τις επιτροπές αξιολόγησης των Μελετών για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων οι οποίες προς το παρόν αποτελούνται αποκλειστικά από Νομαρχιακούς Συμβούλους; Πως θα εξασφαλίσετε ότι  αξιολογούνται σωστά και από ποιούς;

Ευχόμαστε ο πολιτικός αγώνας που θα διεξάγετε να είναι πολιτισμένος, χωρίς αφισορύπανση και ηχορύπανση.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ