2/4/07

Ερώτηση του Γιάννη Σκουλά για την εγκατάσταση λατομείου στο Βαχό Βιάννου

Ερώτηση του Βουλευτή Γιάννη Σκουλά προς τον Υπουργό ΠεΧωΔΕ

Θέμα: Οικολογική καταστροφή από το λατομείο στο Βαχό Βιάννου

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου και ο Δήμος Βιάννου αντιτίθενται στο λατομείο που βρίσκεται στην περιοχή Βαχός του δήμου Βιάννου. Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου με ανοιχτή επιστολή της που δημοσιεύεται στον έντυπο τύπο του Ν. Ηρακλείου το Σάββατο 31.03.2007 αναφέρει μια σειρά από λόγους για τους οποίους το λατομείο στο Βαχό δεν πρέπει να εγκατασταθεί. Συγκεκριμένα:

1. Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών ζωνών σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από κηρυγμένες ως προστατευόμενες περιοχές

2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων, αν από την εκμετάλλευση δημιουργούνται:

α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων,

β) βλάβες σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή ιστορικά μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις.

γ) βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας και

δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και

ε) σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από μόνιμα καταφύγια θηραμάτων που έχουν, κατά νόμο, ως σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της αγρίας πανίδας εν γένει, αλλά και την προστασία και διάσωση του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Από την πλευρά του ο Δήμος Βιάννου με ψήφισμα του, αντιτίθεται σθεναρά στην δημιουργία του λατομείου στην περιοχή Βαχός Βιάννου. Βάσει του ψηφίσματος του Δήμου Βιάννου και των απαγορεύσεων που προκύπτουν από τον καθορισμό των λατομικών ζωνών και συνάδουν με το άρθρο 24 του Συντάγματος, το λατομείο στην περιοχή Βαχός του Δήμου Βιάννου δεν πρέπει να εγκατασταθεί.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός,

1. Με ποιόν τρόπο σκέπτεται να ενεργήσει ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση του λατομείου στην περιοχή Βαχός του Δήμου Βιάννου και το τρόπο αυτό να αποτραπεί και η καταστροφή του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής.

2. Ποια μέτρα σκέπτεται να λάβει ώστε οι λατομικές ζώνες να καθορίζονται με κριτήρια τα οποία θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον και παράλληλα θα ευνοούν οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

02.04.2007

Ο ερωτών βουλευτής
Γιάννης Σκουλάς