30/3/07

Να αποχαρακτηριστεί από λατομική η περιοχή Βαχού στη Βιάννο

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου διαμαρτύρεται για τον χαρακτηρισμό ως λατομικής ζώνης της περιοχής Βαχού στον Δήμο Βιάννου και συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των κατοίκων της περιοχής για να μην εγκατασταθεί νέο λατομείο. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζονται λατομικές ζώνες περιοχές που εμπίπτουν ή γειτνιάζουν σε προστατευμένες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή είναι δασικές.

Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο,

1. απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών ζωνών σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από κηρυγμένες ως προστατευόμενες περιοχές

2. Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων , αν από την εκμετάλλευση δημιουργούνται: α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, β) βλάβες σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή ιστορικά μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις. γ) βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας και δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και ε) σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από μόνιμα καταφύγια θηραμάτων, που έχουν , κατά νόμο, ως σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της αγρίας πανίδας εν γένει, αλλά και την προστασία και διάσωση του εν γένει φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Με δεδομένες όλες αυτές τις απαγορεύσεις, οι οποίες συνάδουν με το άρθρο 24 του Συντάγματος, ο καθορισμός των λατομικών περιοχών πρέπει να είναι προϊόν ειδικής μελέτης κατά την οποία ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων της πρέπει να εξετασθούν επισταμένως.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε την Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου να επανεξετάσει και να αποχαρακτηρίσει όλες τις περιπτώσεις λατομικών ζωνών του Νομού που εμπίπτουν ή γειτνιάζουν σε προστατευόμενες περιοχές και να φροντίσει, όπως οφείλει, για την αποτελεσματική προστασία τους.

Καλούμε επίσης τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου να σκεφτούν και να πράξουν με αγάπη για τον τόπο τους και με υπευθυνότητα απέναντι στο μέλλον. Δεν μπορεί να είναι αιτία καταστροφής ενός αναγνωρισμένου μνημείου της φύσης η είσπραξη οποιουδήποτε ενοικίου λατομικής εκμετάλλευσης.

Κατανοούμε την ανάγκη να παράγονται αδρανή υλικά αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να γίνεται προκαλώντας μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον. Ένα πολύ σημαντικό μέρος των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στην δόμηση και την οδοποιία μπορεί να προέρχεται από την ανακύκλωση υλικών από κατεδαφίσεις και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η πολιτεία να θεσπίσει ειδικά κίνητρα. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να περιοριστεί η ζημιά στο περιβάλλον και το τοπίο.

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου