25/5/09

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Συνάντηση είχαν την Κυριακή 24 Μαΐου 2009 οι Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης με την Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδας. Στη συνάντηση έγινε συζήτηση για τα σχέδια ΥΠΕΧΩΔΕ να κατασκευάσει ένα μεγάλο αεροδρόμιο στην περιοχή του Καστελίου Πεδιάδας, για τις επιπτώσεις που θα έχει το έργο, για τις αντιρρήσεις των κατοίκων και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι και η Πρωτοβουλία Πολιτών Πεδιάδας συμφώνησαν ότι ο υφιστάμενος αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης στην Νέα Αλικαρνασσό πρέπει να σταματήσει τη λειτουργία του επειδή είναι επικίνδυνος καθώς βρίσκεται μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και, όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί, έχει κακό προσανατολισμό σε σχέση με τους ανέμους. Θεωρούμε όμως ότι, εδώ και δεκαετίες που έχει αναγνωριστεί το πρόβλημα, ποτέ δεν έγιναν αξιόπιστες και ολοκληρωμένες μελέτες για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή τεχνική λύση που θα έχει τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων που θα ζουν δίπλα στο αεροδρόμιο.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι αμφισβητούμε έντονα τη λογική της άγριας ανάπτυξης που προβλέπει συνεχή αύξηση της κίνησης τουριστών προς την Κρήτη. Κάποτε πρέπει να μπουν όρια στην τουριστική εκμετάλλευση που υποβαθμίζει συνεχώς το περιβάλλον και το τοπίο του νησιού και να προσανατολιστούμε σε πιο βιώσιμες μορφές τουρισμού αφήνοντας περισσότερο χώρο για τη γεωργία και άλλες ήπιες δραστηριότητες. Διαφωνούμε με την ιδέα να αρχίσουν να μεταφέρονται αεροπορικώς αγροτικά προϊόντα διότι αυτό ανεβάζει πολύ το κόστος μεταφοράς και σημαίνει υπερβολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην κλιματική κρίση. Διαφωνούμε επίσης με την προκλητική παραχώρηση χώρου σε βάρος αγροτικής γης για την εγκατάσταση νέων υπερκαταστημάτων διότι αυτό, εκτός των άλλων, θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία.

Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός του αεροδρομίου στο Καστέλι αφορά μια τεράστια παρέμβαση, της οποίας το μέγεθος δεν αιτιολογείται με όρους βιώσιμης ανάπτυξης -πρόκειται στην ουσία για δύο αεροδρόμια και άλλα έργα- που θα έχει ασύμμετρες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους, στην οικονομία, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Προτείνουμε στην κυβέρνηση να παραιτηθεί από το φαραωνικό έργο που έχει σχεδιάσει για την Πεδιάδα και να ξεκινήσει, έστω και τώρα, την επιστημονική έρευνα για τη λύση στο ζήτημα των αερομεταφορών στην Κρήτη, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Οι όποιες λύσεις προταθούν να βασίζονται σε σοβαρές μελέτες για την βιώσιμη ανάπτυξη, να περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες εκτιμήσεις των έργων και των επιπτώσεών τους και να δοθούν για ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία χωρίς ασφυκτικές προθεσμίες.

Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης