27/9/09

Απορρίμματα, Νερό, Αεροδρόμιο: 3 ερωτήματα προς τους υποψήφιους βουλευτές

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου δίνει στη δημοσιότητα τα τρία βασικά ερωτήματα που απευθύνει, ενόψει των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, προς τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων στο νομό Ηρακλείου. Τα ερωτήματα δεν αφορούν σε όλο το εύρος των περιβαλλοντικών προβλημάτων του νομού αλλά επικεντρώνονται σε τρία κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα, αυτά της διαχείρισης του νερού, της διαχείρισης των απορριμμάτων και του αεροδρομίου.


Τα ερωτήματα:

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τις απόψεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η θερμική επεξεργασία ή η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων με καύση πρέπει να αποτελεί τελευταία επιλογή στην διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων λόγω του ότι αντιστρατεύεται τους στόχους της ανακύκλωσης, έχει τοξικά αέρια και στερεά υπολείμματα και το υψηλότερο οικονομικό κόστος. Η ίδια η Ανακύκλωση των απορριμμάτων αποτελεί το δεύτερο στάδιο στο τρίπτυχο Μείωση – Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση και γίνεται πιο αποτελεσματικά όταν η διαλογή γίνεται στην πηγή. Στην Κρήτη, το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει δεχτεί αυστηρή κριτική από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις -και όχι μόνο- για τις εκτιμήσεις διαρκούς αύξησης του όγκου των απορριμμάτων και για την συγκεντρωτικότητα, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που προτείνει.

 • Συμφωνείτε ότι πρέπει να αποκλειστεί η προοπτική διαχείρισης των απορριμμάτων με καύση στην Κρήτη;
 • Θεωρείτε ότι έτσι όπως εφαρμόζεται η Ανακύκλωση στο νομό και την πόλη του Ηρακλείου είναι επαρκής; Τι προτείνετε;
 • Υιοθετείτε το Περιφερειακό Σχέδιο ή έχετε άλλες προτάσεις;
 • Ποιες είναι οι πιθανές ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε, σε περίπτωση εκλογής σας στις 4 Οκτωβρίου, για το όλο θέμα;

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
Σήμερα η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και η εκτροπή της φυσικής πορείας του νερού θεωρούνται από τους υδρογεωλόγους λανθασμένες επιλογές ιδίως σε νησιωτικά οικοσυστήματα. Αντίθετα, προτείνουν ήπιες επεμβάσεις, όπως τα μικρά ανασχετικά φράγματα για τον εμπλουτισμό των υδροφορέων. Η οδηγία 2000/60 της ΕΕ επιβάλει πριν από την εκπόνηση ενιαίου σχεδίου διαχείρισης νερού να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των υδρογεωλογικών λεκανών. Στην Κρήτη δεν έχει γίνει ακόμα αυτή η καταγραφή. Το έργο του φράγματος στον Αποσελέμη στοιχίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και έχει πολλαπλές περιβαλλοντικές, κοινωνικές επιπτώσεις από το Οροπέδιο μέχρι τις εκβολές του χειμάρρου, για να αποδώσει, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, 5-6 εκ. κυβικά μέτρα απολήψιμης ποσότητας νερού για την ύδρευση των πόλεων από το Ηράκλειο έως και τον Άγιο Νικόλαο. Την ίδια στιγμή η ΔΕΥΑΗ έχει απώλειες πάνω από 8 εκ. κυβικών μέτρων νερού από το προβληματικό της δίκτυο, ενώ η μελέτη Μονόπωλη, που παρήγγειλε για την άφθονη παροχή νερού από τον Ψηλορείτη με τη μέθοδο της υδρομάστευσης, πολύ χαμηλότερου κόστους από το φράγμα Αποσελέμη, παραμένει αναξιοποίητη.
 • Είστε ενήμερος για τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις περί διαχείρισης του νερού;
 • Ποιες είναι οι πιθανές ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε, σε περίπτωση εκλογής σας στις 4 Οκτωβρίου, για τη διαχείριση του νερού στην Κρήτη;
 • Ποια είναι η άποψή σας για το έργο του φράγματος στον Αποσελέμη; Πιστεύετε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό;

3. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Η κατασκευή νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος αποτελεί ένα θέμα που συγκεντρώνει βάσιμες ενστάσεις και αντιρρήσεις από διάφορους φορείς και κινήσεις πολιτών της περιοχής. Οι συνέπειες για τους ανθρώπους, επιβάτες  και κατοίκους, προοιωνίζονται δεινές από την υψηλή ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι ήδη υπάρχουν σχετικές αποφάσεις για την κατασκευή του (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Κ.Υ.Α., ανακοίνωση υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. για τη δημοπράτηση).
 • Υιοθετείτε τις εκτιμήσεις για διαρκή αύξηση των αφίξεων στις οποίες βασίζεται η Μ.Π.Ε. του έργου;
 • Πιστεύετε ότι η έρευνα για χωροθέτηση νέου αεροδρομίου έχει λήξει, και αν ναι, που στηρίζετε τη βεβαιότητα σας;
 • Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό καθαυτό το έργο και για την αναγκαιότητά του;
 • Η Μ.Π.Ε. του έργου αμφισβητήθηκε από φορείς και κινήσεις πολιτών. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εκπονηθεί νέα Μ.Π.Ε. και να υπάρξει ευρεία συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, ή θεωρείτε το ζήτημα λήξαν και τις αντιδράσεις υπερβολικές;
 • Ποιες είναι οι πιθανές ενέργειες που προτίθεστε να αναλάβετε, σε περίπτωση εκλογής σας στις 4 Οκτωβρίου, για το όλο θέμα;