5/3/10

Αγώνες μοτοκρός σχεδιάζουν μέσα στον υγρότοπο του Αποσελέμη

Το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η Οικολόγική Παρέμβαση Ηρακλείου με αναφορά τους καλούν τους διοργανωτές, το Δήμο Γουβών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να ακυρώσουν τον αγώνα μοτοκρός που σχεδιάζεται να γίνει την Κυριακή στον προστατευόμενο υγρότοπο των εκβολών του Αποσελέμη.

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:

Διεξαγωγή αγώνων μοτοκρός στον υγρότοπο Εκβολή Αποσελέμη Δήμου Γουβών
Από αφίσες που έχουν αναρτηθεί σε πάρα πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου πληροφορηθήκαμε ότι την Κυριακή 7/3/2010 θα διεξαχθούν αγώνες μοτοκρός στην εκβολή Αποσελέμη. Οι αγώνες διοργανώνονται από την εταιρεία Pro Action motorsport events με επίτιμο συνδιοργανωτή το Δήμο Γουβών και πλειάδα χορηγών. Όπως μάλιστα πληροφορεί η εν λόγω εταιρεία στην ιστοσελίδα (1) της «Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ένας από τους καταλληλότερους στην Κρήτη λόγω του ότι το χώμα, είναι πολύ υγρό χωρίς ίχνος πέτρας» !!

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί εντός των ορίων του υγρότοπου, στους αλμυρόβαλτους νότια του ρύακα. Η θέση αυτή βρίσκεται εντός των ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής της «περιοχής Αποσελέμη» (2) καθώς και εντός της ζώνης προστασίας σύμφωνα με το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Δήμου Γουβών (3).

Επειδή τέτοιου είδους δραστηριότητες υποβαθμίζουν εξαιρετικά τον υγρότοπο και είναι εντελώς ασύμβατες με το καθεστώς προστασίας του, ζητάμε από την εταιρεία Pro Action και το Δήμο Γουβών να ακυρώσουν τον αγώνα. Επιπλέον ζητούμε από τις υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα να πράξουν τα δέοντα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ώστε να ματαιωθεί ο αγώνας και να μας ενημερώσουν σχετικά.

Όπως επανειλημμένα σας έχουμε καταγγείλει η εκβολή Αποσελέμη υποβαθμίζεται διαρκώς. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι με την συνεργασία όλων είναι δυνατό να προστατευτεί και στην πράξη ο υγρότοπος.

Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά σας, και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστεί.

WWF Ελλάς
Ελληνική Ορνιθολογική Εταiρεία
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου


Σημειώσεις:
1) http://www.proactionracing.com/rcnews/view/id/87
2) 1456/8−5−2001 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 754 Β'/15−6−2001)
3) 787/5-2-2010 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ ΑΑΠ’ 60/ 26-2-2010)