31/1/14

Στραγγίσματα από το ΧΥΤΑ Χερσονήσου στο περιβάλλον

Μετά από επανειλημμένες ειδοποιήσεις που δεχτήκαμε από κατοίκους της περιοχής Ποταμιών πήγαμε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 για αυτοψία στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου όπου διαπιστώσαμε ότι σημαντικές ποσότητες στραγγισμάτων διαρρέουν από το κύτταρο του ΧΥΤΑ και για αρκετό χρονικό διάστημα, πιθανότατα λόγω πλημμελούς λειτουργίας ή αστοχίας των εγκαταστάσεων. Επειδή η συγκέντρωση των λυμάτων είναι φανερή σε διάφορα σημεία και έχουν γίνει χωματουργικές επεμβάσεις, είναι αδύνατον να μην είναι γνωστο το πρόβλημα στους υπευθύνους του ΧΥΤΑ.

Τα λύματα ρέουν και μέσα στο παρακάτω πρινοδάσος όπου σημαντικός αριθμός των δένδρων έχει ξεραθεί. Μετά από υπόγειες και επιφανειακές διαδρομές μέσα στο ρέμα, εμφανίζονται ξανά πιο κάτω σε απόσταση περίπου 1 χλμ, και 30μ. από την είσοδο της σήραγγας διέλευσης του κεντρικού αγωγού του φράγματος Αποσελέμη, κοντά στις Ποταμιές, στο ίδιο σημείο για το οποίο είχαμε ξανακάνει αναφορά για το ίδιο πρόβλημα το Νοεμβρίο του 2011. Είναι μάλλον βέβαιο ότι τα λύματα ρυπαίνουν τον υπόγειο υδροφορέα από τον οποίο οι κάτοικοι των Ποταμιών αντλούν νερό για την άρδευση της λαγκαδιάς του Αποσελέμη όπου υπάρχουν σημαντικές καλλιέργειες.

Το 2011 είχαμε ζητήσει να αποκατασταθεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ, να αποκατασταθεί το σημείο ρύπανσης με άντληση, να γίνουν μετρήσεις για την ποιότητα του νερού άρδευσης και να εξεταστεί η κατάσταση στο κύτταρο του ΧΥΤΑ. Παρά το ότι κάτοικοι της περιοχής μαρτυρούσαν ότι διαρροή στραγγισμάτων παρουσιάζεται συχνά, οι υπεύθυνοι του ΧΥΤΑ μας έδωσαν προφορικές διαβεβαιώσεις ότι επρόκειτο για τυχαίο γεγονός που δε θα επαναληφθεί και ότι θα αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Τα γεγονότα όμως τους διέψευσαν.

Τραβήξαμε φωτογραφίες και συντάξαμε μια αναφορά που τη στείλαμε σήμερα στις αρμόδιες υπηρεσίες για να ελέγξουν την κατάσταση καθώς και να φροντίσουν να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για τον προσδιορισμό του βαθμού ρύπανσης που τυχόν έχει υποστεί ο υδροφορέας. Περιμένουμε την απάντησή τους.

ΟΠΗ