15/2/14

Επικίνδυνα σκουπίδια μέσα στον ταμιευτήρα του Αποσελέμη

Κατά τη διάρκεια επισκέψεων μέλους της ΟΠΗ στον ταμιευτήρα του Φράγματος Αποσελέμη, στη σημερινή στάθμη κατάκλισης και καθώς αυτή ανεβαίνει, έστω και με πολύ αργούς ρυθμούς, υπάρχει μια οικολογική απειλή. Συγκεκριμένα πολλά σκουπίδια, πλαστικά, μεταλλικά και άλλα, είναι συσσωρευμένα σε απαλλοτριωμένα οικήματα που είτε είναι μερικώς βυθισμένα, είτε ετοιμάζονται να βυθιστούν πολύ σύντομα.
Οι φωτογραφίες που στείλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες είναι από ένα οίκημα που βρίσκεται ελάχιστα εκατοστά από τη σημερινή στάθμη κατάκλισης και είναι πιθανόν να βρίσκεται μέσα στο νερό τις επόμενες λίγες μέρες. Σε  πολλά από τα κτίρια που υπάρχουν στη λεκάνη κατάκλισης (υπερχείλισης) υπάρχουν πηγές ρύπανσης.
Μάλιστα το νερό της βροχής ξεπλένει πολλά από τα σκουπίδια και τοξικά απόβλητα (όπως λάδια μηχανών, μελάνια εκτυπωτών και άλλα) που ήδη εισχωρούν στη λίμνη. Η ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης είναι προφανής.

Ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν την αναφορά μας καθώς και να φροντίσουν για την απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων από τα παρακείμενα κτίρια, πριν αυτά βυθιστούν, καθώς ελλοχεύει τόσο ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού του ταμιευτήρα όσο και η διαφυγή επικίνδυνων χημικών ουσιών στην κατάντη του φράγματος κοίτη του Αποσελέμη.