20/5/14

Ανοίγοντας δρόμους πάνω στη θάλασσα

Σημαντικό οικοσύστημα απειλείται από τον παραλιακό δρόμο Κόκκινου Πύργου-Καλαμακίου

Μεγαλύτερη καταστροφή από ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί έχει επιφέρει η διάνοιξη δρόμου που σχεδιάστηκε για να ενώσει τον Κόκκινο Πύργο με το Καλαμάκι στο νότιο Ηράκλειο.  Σε μια περιοχή που ακόμα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη φυσικότητά της παρά τις όποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει στο παρελθόν (παρουσία αεροδρομίου, παράνομες διανοίξεις δρόμων), ο Δήμος Φαιστού αποφάσισε αυθαίρετα και χωρίς την απαραίτητη αδειοδότηση, να προχωρήσει στην παραλιακή διασύνδεση αυτών των δύο περιοχών. Με αυτή του την απόφαση όμως, αλλοιώνει ουσιαστικά όλη την παράκτια ζώνη με το πρόσχημα της «ανάπτυξης».


Η χάραξη του δρόμου έχει γίνει εντός δικτύου Natura που περιλαμβάνει προστατευόμενους υγρότοπους (Καταλυκή, εκβολή Γεροποτάμου, έλος Αφραθιάς) και συστήματα αμμοθινών ενώ στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τυμπακίου η παράκτια ζώνη είναι χαρακτηρισμένη ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας και στο σύνολό της δεν επιτρέπονται μόνιμες κατασκευές. Το Σχέδιο προβλέπει τη χάραξη ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου και όχι δρόμου μέσου πλάτους 4-5 μέτρων. Επιπλέον όλη η παράκτια περιοχή από τον Κόκκινο Πύργο μέχρι τον Κομμό είναι παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, η οποία προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις και ο δρόμος συνιστά σημαντική απειλή για την παρουσία της στην περιοχή.

«Παρά τις πρόσφατες ισχυρές αντιδράσεις που είχε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό, φαίνεται ότι κάποιοι σε τοπικό επίπεδο δεν έλαβαν το μήνυμα», τονίζουν οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Κρήτη και συμπληρώνουν: «Ο κάμπος της Μεσαράς αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όπως είναι η υφαλμύρινση του υπόγειου υδροφορέα, η ερημοποίηση και η ρύπανση με φυτοφάρμακα ενώ σημαντικό πρόβλημα είναι η διάβρωση των ακτών. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι έκθετοι σε αυτές τις απειλές και ο Δήμος Φαιστού οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια των πολιτών».

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου και WWF Ελλάς καλούν τον Δήμο Φαιστού να αναθεωρήσει το σχεδιασμό του για την διάνοιξη του δρόμου και δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν να εργάζονται για πιο βιώσιμες λύσεις στην περιοχή.

WWF Ελλάς
ΑΡΧΕΛΩΝ
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

Μπορείτε να δείτε επίσης:
http://wwfaction.wordpress.com/2014/05/16/afrathia_dromos/
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/report.php?id=353&param=themeleiwdn&lang=el_GR
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/report.php?id=344&param=themeleiwdn&lang=el_GR
http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/report.php?id=343&param=themeleiwdn&lang=el_GR