1/6/14

Οι νικητές των πρώτων βραβείων Natura 2000. Οι ελληνικές συμμετοχές.

Οι νικητές των πρώτων βραβείων Natura 2000 ανακοινώθηκαν σε τελετή στις Βρυξέλλες στις 21 Μαΐου 2014. Βραβεύτηκαν έργα και δίκτυα σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Ισπανία, Ρουμανία και Τσεχική Δημοκρατία. Οι νικητές έλαβαν τα βραβεία από τον επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Janez Potočnik, καθώς και από τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια σε αυτούς τους άξιους νικητές!», δήλωσε ο επίτροπος κ. Potočnik. «Χάρη στις άοκνες προσπάθειες των ατόμων που εργάζονται για τις περιοχές και στις περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, το τεράστιο δίκτυό μας προστατευόμενων ζωνών εξελίσσεται σε πραγματική επιτυχία για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Τα εν λόγω βραβεία προβάλλουν ορισμένα παραδείγματα από το σημαντικό έργο που πραγματοποιείται σε όλη την ΕΕ από τους διαχειριστές των περιοχών του δικτύου, τις δημόσιες αρχές, τις οργανώσεις και τους εθελοντές διατήρησης της φύσης, τους γεωργούς, δασοκόμους, τους κυνηγούς και τους αλιείς, τους επιστήμονες, τους καθηγητές και από πολλούς άλλους. Σήμερα είναι η ημέρα τους, και τους αξίζει ιδιαίτερα η επιτυχία αυτή».

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο με περισσότερες από 27.000 προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν το 18% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ και το 4% των θαλάσσιων περιοχών, με στόχο την προστασία και την ενίσχυση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Τα βραβεία αναγνωρίζουν την αριστεία στη διαχείριση περιοχών του δικτύου Natura 2000 και επιδεικνύουν την αξία του δικτύου για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Για να αντικατοπτρίζουν το ευρύ φάσμα των εργασιών που πραγματοποιούνται σε όλο το δίκτυο Natura 2000, τα βραβεία κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες: διατήρηση της φύσης, κοινωνικο-οικονομικά οφέλη, επικοινωνία, συγκερασμός συμφερόντων-αντιλήψεων και δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία.

... και οι νικητές είναι:

Το βραβείο για την κατηγορία «Διατήρηση της φύσης» απονεμήθηκε σε ένα σχέδιο για τη διάσωση του βασιλαετού στο Sakar, Βουλγαρία. Χάρη στις προσπάθειες της ομάδας του σχεδίου και τη συνεργασία μεταξύ φορέων διατήρησης της φύσης και ιδιωτικών εταιρειών, ο τοπικός πληθυσμός αυτού του παγκοσμίως απειλούμενου είδους γλύτωσε από το χείλος της εξαφάνισης. Σε συνεργασία με επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μόνωση επικίνδυνων ηλεκτρικών γραμμών και την ταφή εναέριων καλωδίων, το έργο συνέβαλε με επιτυχία στην εξάλειψη του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτό το είδος αρπακτικού πτηνού.

Ένα έργο στη Sighisoara-Târnava Mare, Ρουμανία κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη» με ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του Natura 2000 που παρείχε οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμο βιοπορισμό στις αγροτικές περιοχές. Το σχέδιο επιτρέπει στους γεωργούς να έχουν μια καλύτερη ζωή εκμεταλλευόμενοι βιώσιμα μια υψηλής φυσικής αξίας γη, ενώ παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός μοναδικού τοπίου με πλούσια βιοποικιλότητα. Χάρη στο έργο αυτό, 2 300 αγροτικές οικογένειες στην περιοχή παράγουν εισόδημα άνω των 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, και παρόμοιες ιδέες εφαρμόζονται τώρα σε άλλα τμήματα της Ρουμανίας.

Το βραβείο στην κατηγορία «Επικοινωνία» απονέμεται στο Raná-Hrádek στην Τσεχική Δημοκρατία για την προώθηση της προστασίας των ξηρών λειμώνων στην περιοχή Louny. Η εκδήλωση ο «Εορτασμός της στέπας» προσελκύει 1000 άτομα κάθε χρόνο τον Μάιο, και ένας ετήσιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός βοηθά ώστε τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για θέματα που αφορούν την προστασία της φύσης. Το έργο αυξάνει την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την αξία της φυσικής κληρονομιάς.

Το βραβείο της κατηγορίας «Συγκερασμός συμφερόντων/αντιλήψεων» απονεμήθηκε σε έργο στην περιοχή Vijvergebied van Midden Limburg στο Βέλγιο. Ιδιοκτήτες γης, οργανώσεις για την προστασία της φύσης και αρχές — που κάποτε διαφωνούσαν σχετικά με το θέμα διατήρησης της φύσης — συνεργάζονται πλέον για τη διατήρηση και τη διαχείριση των υγροτόπων, χάρη σε μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την οικονομία, την οικολογία και την εκπαίδευση.

Το βραβείο «Δικτύωση & διασυνοριακή συνεργασία» απονέμεται σε ένα τεχνικό δίκτυο συνεργασίας στην Ισπανία για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για τη διαχείριση και τη δημιουργία ενός ιστοτόπου αναφοράς για την κατάσταση του δικτύου Natura 2000 στην Ισπανία. Το Rebollar de Navalpotro στη Γκουανταλαχάρα είναι μια περιοχή στην οποία οι ενέργειες αυτές έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο Natura 2000 είναι τόσο ένα δίκτυο ειδών και ενδιαιτημάτων όσο και δίκτυο ανθρώπων.

Ιστορικό

Οποιοσδήποτε συμμετέχει άμεσα στο δίκτυο Natura 2000 - επιχειρήσεις, αρχές, ΜΚΟ, εθελοντές, ιδιοκτήτες γης, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άτομα — μπορούσε να υποβάλει αιτήσεις για το βραβείο αυτό, και απεστάλησαν συνολικά 163 αιτήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτές τις αιτήσεις καταρτίστηκε ένας κατάλογος με τους 22 επικρατέστερους υποψήφιους που υποβλήθηκε σε υψηλού επιπέδου κριτική επιτροπή, η οποία στη συνέχεια επέλεξε τον νικητή κάθε κατηγορίας.

Μετά το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το βραβείο αυτό, την ποιότητα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και τη σημασία της προβολής του φανταστικού έργου διατήρησης της φύσης που πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να καθιερώσει την απονομή των συγκεκριμένων βραβείων σε ετήσια βάση.

Από την Ελλάδα υποβλήθηκαν εννέα συμμετοχές, χωρίς να αξιωθούν κάποιο βραβείο:

1) «Αύξηση της ευαισθητοποίησης από την επιτυχία εκόλαψης της Caretta caretta στην παραλία Μούντα». Παράκτια - Θαλάσσια ζώνη από Αργοστόλι έως Βλαχατά και όρμος Μούντα στην Kεφαλονιά (GR2220004). Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της συμμετοχής, «παρά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα στις προσπάθειες διατήρησης της φύσης, το έργο αυτό συνέβαλε στην αύξηση της συνειδητοποίησης της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών καρέτα-καρέτα στην παραλία Μούντα. Ίχνη από κάθε φωλιά καταγράφονταν καθημερινά κατά μήκος της Μούντα και εξετάστηκαν ανενεργές φωλιές. Συλλέχτηκε άμμος από την κορυφή και την βάση του κάθε θαλάμου φωλιάς για να γίνει ανάλυση των επιπέδων ρύπανσης, του μέγεθος κόκκου και της περιεκτικότητας σε νερό. Αυγά που δεν εκολάπτηκαν, αποκόπηκαν να καταγραφεί η ανάπτυξη και το βακτηριδιακό περιεχόμενο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης τέθηκαν σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για να γίνει στατιστική ανάλυση και σαφής απεικόνιση των δεδομένων των μεταβλητών για την εκτίμηση της σημασίας τους στην επιτυχία της εκκόλαψης. Το GIS αποδειχτηκε εξαιρετικά επωφελές και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα, ανεξάρτητα από τη γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια περιπολιών, τα σκουπίδια απομακρύνθηκαν από την παραλία και οι τουρίστες ενημερώθηκαν για τη σημασία της διατήρησης της ασφάλειας της παραλίας για τις ενήλικες θηλυκές και τα νεογέννητα χελωνάκια - μια εμπειρία που θα μπορούσαν να μοιραστούν με άλλους. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι φωλιές ενός κόλπου με περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη φαίνεται να είναι πιο επιτυχείς. Το βραβείο του δικτύου Natura 2000, θα ενισχύσει την έρευνά μας και θα συμβάλει στην τόνωση της προστασίας του περιβάλλοντος σε επίπεδο κοινωνίας, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να κάνουν τη διαφορά στα τοπικά οικοσυστήματα».

2) «Αποκατάσταση καμένων δασών μαύρης πεύκης στο όρος Πάρνωνας». Δάση μαύρης πεύκης μέσα στην «Ειδική ζώνη διατήρησης» (SAC) Όρος Πάρνωνας (και Περιοχή Μαλεβής), Νότια Πελοπόννησος. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) που είχε την ευθύνη του έργου, η Ελλάδα είχε υποστεί σοβαρό πλήγμα τον Αύγουστο του 2007 από την τεράστια δασική πυρκαγιά. Σήμερα, περίπου 540 εκτάρια καμένης έκτασης του οικοτόπου προτεραιότητας «μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» (SAC GR2520006) έχουν αποκατασταθεί. Η αδιατάρακτη αναγέννηση περαιτέρω 341 εκταρίων της μαύρης πεύκης οφείλει την επιτυχία της στην απαγόρευση βόσκησης και στα αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των συμμετεχόντων.

Συνολικά, η αποκατάσταση του μαύρου πευκοδάσους έχει αρχίσει σε περίπου 46% της καμένης έκτασης του οικοτόπου προτεραιότητας στην περιοχή. Η αποκατάσταση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μιας καινοτόμα δομημένης προσέγγισης. Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης και η ίδια η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κοινοποιήθηκαν ευρέως σε ευρωπαϊκές και εθνικές συναντήσεις και περιλαμβάνονται σε ειδική έκδοση για τη μεταπυρική διαχείριση και αποκατάσταση των δασών της νότιας Ευρώπης. Το έργο της ομάδας έλαβε αρκετά ενθαρρυντικά σχόλια από Ευρωπαίους και Έλληνες εμπειρογνώμονες. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης ήταν επιτυχείς, όχι μόνο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην καθιέρωση στενών και ομαλών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εταίρων. Η συνέχιση των δράσεων διατήρησης θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό το επίτευγμα».

3) «Βοηθήστε το Πρασονήσι να αντισταθεί στην κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μαζούτ». Νότιο άκρο Ρόδου, Πρασονήσι, υγρότοπος Λιβάδι Κατταβιάς (GR4210031). Σύμφωνα με την ομάδα πολιτών που έχει ξεκινήσει πρόσφατα καμπάνια συλλογής υπογραφών και υπέβαλε τη συμμετοχή, «η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Πρασονήσι που είναι χαρακτηρισμένο ως Natura 2000. Το εργοστάσιο 115 MW με δύο καμινάδες των 50 μ. θα κατασκευαστεί στη νότια ακτή του νησιού, κοντά στη χερσόνησο Πρασονήσι και θα χρησιμοποιήσει μαζούτ, χαμηλής ποιότητας καύσιμο πετρέλαιο το οποίο περιέχει θείο. Αυτό θα αποτελέσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη για το περιβάλλον, δεδομένου μάλιστα ότι τα καύσιμα θα μεταφέρονται από πλοία μέσω αγωγών 200 μέτρα από την ακτή.

Πρόκειται για μια τεράστια απειλή οικολογικής καταστροφής σε μια από τις πιο θεαματικές και φυσικές τοποθεσίες της Μεσογείου και από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για wind surfing. Τα απόβλητα του σταθμού θα απορρίπτονται στη θάλασσα και τον αέρα. Αντ' αυτού θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται φιλικές προς τη φύση εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, δεδομένου ότι το νησί της Ρόδου είναι ένα από τα πιο ηλιόλουστα μέρη της Ευρώπης, ένα νησί προς τιμήν του θεού Ήλιου. Είμαστε μια μικρή ομάδα πολιτών που θέλουν να προστατεψουν την πατρίδα τους. Είναι ζωτικής σημασίας να σωθεί το Πρασονήσι, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς για σέρφινγκ στην Ευρώπη, ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και σπάνιας φυσικής ομορφιάς».

4) «Περιοχές Natura 2000: Η Ευρώπη προστατεύει τη φύση». Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο (Άκρα Μαύρο Μουρί - Βάι, Άκρα Πλάκας) και θαλάσσια ζώνη (GR4320006). Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες το έργο αυτό επιδίωξε την εξοικείωση των μαθητών με τις περιοχές Natura 2000 και τη σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, με την ενεργό συμμετοχή τους στο περιβάλλον που ζούμε. Αποσκοπούσε επίσης στο να τους διδάξει τη σημασία της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική και οικολογική άποψη και το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε συχνές επισκέψεις και μελέτες πεδίου, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για ορισμένα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων. Κατέγραψαν χλωρίδα και πανίδα και συζήτησαν για τη διαχείριση της διατήρησης και την προστασία. Ενημερώθηκαν επίσης και φωτογράφησαν ορισμένα είδη φυτών και ορνιθοπανίδας στην περιοχή. Διατυπώθηκαν γραπτές εκθέσεις με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η οποία βοήθησε στην καταγραφή των απόψεων των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές Natura 2000. Έγιναν επίσης συζητήσεις με ειδικούς για συγκεκριμένα θέματα, όπου παρουσιάστηκαν φωτογραφίες και διαφάνειες».

5) «Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας». Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία και παράκτια θαλάσσια ζώνη (GR4210003). Σύμφωνα με τον Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας που υπέβαλε τη συμμετοχή, «δημιουργήθηκαν μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας για την προώθηση της οικολογικής αξίας της περιοχής, τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Φορέα. Στα τελικά προϊόντα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η παραγωγή μιας φορητής έκθεσης για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στο Διαφάνι καθώς και η δημιουργία και συντήρηση ενός ιστότοπου. Φτιάχτηκαν επίσης ένα βίντεο, ενημερωτικά φυλλάδια και οπτικοακουστικό υλικό με λεπτομέρειες σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά και ένας χάρτης της περιοχής με τα μονοπάτια.

Παρήχθησαν επίσης ένα βιβλίο με αναλυτικά στοιχεία των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής, το ιστορικό και το νομικό πλαίσιο του καθεστώτος διατήρησης. Έχουν διανεμηθεί εγχειρίδια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα μαθήματα και προγραμματίζονται δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Με όλα αυτά ενημερώνεται η τοπική κοινωνία για τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης».

6) «Πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στις σχολικές αυλές στης πόλης των Ιωαννίνων». Λίμνη Ιωαννίνων (GR2130005). «Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας διεξάγει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στις αυλές των σχολείων των Ιωαννίνων προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση των μαθητών και η δέσμευσή τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην αλλαγή στάσης των ανθρώπων απέναντι στη φύση. Το έργο δεν αποσκοπεί μόνο στην αύξηση της βλάστησης αλλά καταβάλλονται προσπάθειες επίσης στην επιλογή φυτών για την προσέλκυση πανίδας όπως πτηνά, μέλισσες και πεταλούδες. Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσω της συζήτησης, προβληματισμού και δράσης στους σχολικούς κήπους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε διαδοχικά στάδια. Το πρώτο είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με πληροφορίες σχετικά με το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας, το ρόλο της Διαχειριστικής Αρχής και τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Γίνεται συζήτηση σχετικά με τους τρόπους που οι μαθητές μπορούν να βοηθήσουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και πώς μπορούν να κάνουν «φιλικό στη βιοποικιλότητα» το σχολείο τους. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την καταγραφή της παρούσας κατάστασης (τοπογραφία, μικροκλίμα, βλάστηση, πράσινες επιφάνειες) και συζήτηση στην τάξη. Το τρίτο στάδιο είναι η φάση του σχεδιασμού, όπου δίνεται έμφαση στην επιλογή των φυτών. Το τέταρτο στάδιο είναι η παρουσίαση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του σχολείου. Τέλος, το πέμπτο στάδιο περιλαμβάνει το σχηματισμό μιας ομάδας μαθητών για τη συντήρηση του σχολικού κήπου».

7) «Διαχείριση της Μικρής Πρέσπας, διαδικασία συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών». Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (GR1340001). «Η συμμετοχή αυτή αφορά σε μια συνεχή πολυμερή διαδικασία διαχείρισης του υγροτόπου για τη Μικρή Πρέσπα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Ο πυρήνας αυτής της διαδικασίας είναι η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου, η οποία έχει παραχωρήσει σταδιακά στους τοπικούς φορείς την πλήρη ευθύνη για τις δραστηριότητες διαχείρισης από το 2012. Η Επιτροπή ιδρύθηκε από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και ήταν αποτέλεσμα ενός έργου LIFE για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υγροτόπων της περιοχής. Μεταξύ 2009 και 2013, με την υποστήριξη και τις πρωτοβουλίες της ΕΠΠ και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ), η Επιτροπή αυτή εξελίχθηκε σταδιακά και διεύρυνε τα μέλη της.

Σήμερα αποτελεί μια μοναδική πολυ-συμμετοχική διαδικασία διαχείρισης υγροτόπων, η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα και συχνά αναφέρεται ως ένα επιτυχημένο μοντέλο. Εκτός από τον καινοτόμο χαρακτήρα της, μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή είναι ότι η τοπική κοινωνία αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος διαχείρισης, την εφαρμογή των δραστηριοτήτων όπως η κοπή των καλαμιώνων και η βόσκηση, προς όφελος τόσο της φύσης όσο και της τοπικής οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη συνέχιση της διαδικασίας και, κατά συνέπεια, τη βιώσιμη διαχείριση της Μικρής Πρέσπας. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση των βραβείων έπαιξαν ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία: το ΕΠΠ ως ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Επιτροπής και ο ΦΔΕΠΠ ως αρμόδιος για τη διαχείριση των υγροτόπων στην Πρέσπα».

8) «Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου». Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους (GR1220010). Στο Καλοχώρι, χωριό που κατοικήθηκε μετά το 1922, 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα στην Ελλάδα. Είναι ένας τεχνητός υγρότοπος που δημιουργήθηκε σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν οι διαδοχικές καθιζήσεις απαίτησαν την κατασκευή αναχωμάτων για την προστασία του χωριού. Το παράκτιο ανάχωμα δημιούργησε μια ρηχή λιμνοθάλασσα. Από το 2006 έως το 2009, η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου έγινε ο νούμερο ένα παράνομος χώρος απόθεσης αποβλήτων και μπαζών της Θεσσαλονίκης. Το 2009, το πρώτο στρατηγικό σχέδιο της διαχειριστικής αρχής αναγνώρισε τη σημασία της περιοχής Καλοχωρίου και η λιμνοθάλασσα χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους στόχους διατήρησης. Λόγω των δράσεων που αναλήφθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν, σταμάτησε το μπάζωμα.

9) «Διακρατική συνεργασία για τη διατήρηση αξιόλογων ενδημικών ειδών σε λατομείο». Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφυλιάς και Έλος Λαμίας, Άραξος (GR2320001). Το λατομείο ασβεστόλιθου στον Άραξο στην Πελοπόνησσο βρίσκεται μέσα σε ένα Εθνικό Πάρκο που αποτελείται από το δάσος της Στροφυλιάς και τις λιμνοθάλασσες Κοτυχίου. Η συμμετοχή αφορά μια ειδική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, η οποία αναπτύχθηκε μέσω μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Lafarge Beton, του Εθνικού Βοτανικού Κήπου Brest και του Βοτανικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) στη Γαλλία. Η συνεργασία έγινε για να βοηθήσει τη διατήρηση των αξιόλογων ενδημικών ειδών της περιοχής του λατομείου. Συμφώνησαν σε ένα σχέδιο το οποίο αποτελείτο από δύο μέρη. Το πρώτο, διάρκειας τριών ετών, ανέπτυξε ένα σχέδιο για τη διατήρηση της Centaurea niederi - ένα αξιόλογο ενδημικό είδη στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους και της σύμβασης της Βέρνης - που ζει στα βράχια της περιοχής Μαύρα Βουνά κοντά στο λατομείο του Αράξου. Συλλέχθηκαν σπόροι του φυτού, διατηρήθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν και φυτεύτηκαν με επιτυχία στο φυσικό τους περιβάλλον».

Πηγές:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του βραβείου Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Φύση στην Ευρώπη: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

https://www.facebook.com/NatureInEurope

http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140522_vraveia_natura_2000_el.htm