29/8/14

Η κατάρα του φράγματος Αποσελέμη

Η πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή του Γιώργου Παπαματθαιάκη για το φράγμα Αποσελέμη στην Πατρίδα του Σαβ. 23/8/14. Επισημαίνει τις καίριες αστοχίες, με βασική το ότι «...το φράγμα μελετήθηκε, κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία χωρίς ούτε "μια μέτρηση", μάλιστα, "μια μέτρηση", του νερού που θα εισρέει σε αυτό».

«Αξ. κ. Διευθυντά,

Στο φύλλο σας της 20ης Αυγούστου τ.ε. δημοσιεύθηκε έρευνα του συντάκτου σας κ. Κώστα Μπογδανίδη με τον παραπάνω τίτλο στην οποία έρευνα εμπεριέχεται και συνέντευξη του κ. Κώστα Μπριλάκη, επιβλέποντα μηχανικού και βασικού συντελεστή στην όλη κατασκευή και περαίωση του παραπάνω φράγματος στον Αποσελέμη.

Όπως, αξ. κ. Διευθυντά δια των στηλών της έγκριτης σας εφημερίδας έχω καταγγείλει, χωρίς μια ουσιαστική αντίκρουση των απόψεων μου, το φράγμα Αποσελέμη αποδεικνύεται, ύστερα από τρία χρόνια λειτουργίας του, ένα πλήρως αποτυχημένο φαραωνικό έργο με μια συνολική δαπάνη που υπερβαίνει τα 200εκ. ευρώ και κάθε ισχυρισμός ότι «δεν έβρεξε και όταν θα βρέξει το φράγμα θα γεμίσει» αποτελεί έναν παιδαριώδη ισχυρισμό και ιδιαίτερα μηχανικών και οφείλεται στο γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι σχετικοί «Τεχνικοί Κανονισμοί» που επιβάλλουν την «προ πάσης έναρξης εργασιών κατασκευής ενός φράγματος, υπέρ ετήσιας ρύθμισης ποσοτήτων νερού, την για 30 -τριάντα- ολόκληρα χρόνια, όση είναι η δίαιτα των βροχών στις Μεσογειακές χώρες, προγενέστερη καταμέτρηση των ποσοτήτων του νερού, που θα εισρέουν σε αυτό» ενώ, στην προκειμένη περίπτωση του φράγματος Αποσελέμη, το φράγμα μελετήθηκε, κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία χωρίς ούτε «μια μέτρηση», μάλιστα, «μια μέτρηση», του νερού που θα εισρέει σε αυτό. 

Ο ισχυρισμός ότι ο μέσος όρος των μετρήσεων που έκαναν οι Κρατικές Υπηρεσίες (Υ.Ε.Β.) από το 1964 μέχρι το 1997 ήταν 11,5 εκατ. κυβικά μέτρα το έτος όπως και κάθε άλλη δήθεν μέτρηση των παροχών του Αποσελέμη που καταλήγουν στο φράγμα είναι ισχυρισμοί χωρίς και το παραμικρό αντίκρισμα που αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι και στους τρεις ρύακες που προσάγουν το νερό στο φράγμα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες από σκυρόδεμα κατασκευές ειδικών υπερχειλιστών καταμέτρησης ποσοτήτων νερού ούτε βέβαια υπάρχουν τα επίσημα βιβλία με σφραγισμένες και αριθμισμένες σελίδες καταγραφής των μετρήσεων από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό όπως ορίζουν οι παραπάνω σχετικοί Κανονισμοί.

Συνοψίζοντας, αξ. κύριε Διευθυντά, το φράγμα Αποσελέμη θα αποτελέσει ένα νέου είδος φαραωνικό έργο και οι καθηγητές των Πολυτεχνείων από όλο τον κόσμο θα το επιδεικνύουν στους Φοιτητές των σαν το πλέον απτό παράδειγμα της μη τήρησης των σοφών Τεχνικών Κανονισμών.

Ευχαριστώ, αξ. κ. Διευθυντά για την φιλοξενία και διατελώ.

Γιώργος Παπαματθαιάκις 
τ. Διευθυντής Προγραμματισμού ΔΕΗ»