15/9/14

Σοβαρή υπονόμευση στην προστασία του περιβάλλοντος η νέα Επιτροπή της ΕΕ

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έστειλε η Green 10, η συμμαχία των κορυφαίων περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την παρουσίαση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η δομή της νέας Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΕΕ καθώς και η επιλογή τους αποκαλύπτουν μια σοβαρή υπονόμευση στην προστασία του περιβάλλοντος και μια υποχώρηση της ΕΕ από τις δεσμεύσεις της για την αειφόρο ανάπτυξη, την αποδοτικότητα των πόρων, την ποιότητα του αέρα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τις δράσεις για το κλίμα. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την περιθωριοποίηση του περιβάλλοντος από τη νέα Επιτροπή:

«Αξιότιμε Πρόεδρε Γιούνκερ,

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή ως Πρόεδρος της Green 10, της συμμαχίας των κορυφαίων περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει την υποστήριξη περισσότερων από 20 εκατομμύριων  Ευρωπαίων  πολιτών και δραστηριοποιείται και στα 28 κράτη μέλη, προκειμένου να εκφράσουμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για την κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθεί η ΕΕ με την παρουσίαση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δομή της νέας Επιτροπής, οι επιστολές ανάθεσης αποστολών (mission letter) στους Επιτρόπους, καθώς και η επιλογή τους αποκαλύπτουν μια σοβαρή υπονόμευση στην προστασία  του περιβάλλοντος και μια υποχώρηση της ΕΕ από τις δεσμεύσεις της για την αειφόρο ανάπτυξη, την αποδοτικότητα των πόρων, την ποιότητα του αέρα, την προστασία της βιοποικιλότητας και τις δράσεις για το κλίμα.
Αυτό θα αποτελούσε μια προδοσία των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων λαμβάνει έντονα υπόψη το περιβάλλον. Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο 416 που διεξήγαγε έρευνα στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, δείχνει ότι, παρά την οικονομική κρίση, το 95% από τους 28.000 πολίτες που ερωτήθηκαν ανέφερε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους προσωπικά και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Θα σήμαινε επίσης την υποβάθμιση της φιλοδοξίας της ΕΕ, ιδιαίτερα σε έναν από τους λίγους τομείς όπου υπάρχει ευρεία συναίνεση για τη σκοπιμότητα της δράσης της ΕΕ. Και τέλος, θα αμαύρωνε την παγκόσμια εικόνα της Ευρώπης, ως πρωτοπόρο και πρωτεργάτη στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης και στη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.
Συγκεκριμένα, εκφράζουμε ανησυχίες για τα εξής:

Η μετατόπιση από έναν Επίτροπο με αποκλειστικές αρμοδιότητες για το περιβάλλον στο μοίρασμα αυτού του τομέα πολιτικής με άλλα απαιτητικά χαρτοφυλάκια αποτελεί έναν σαφή υποβιβασμό των περιβαλλοντικών ζητημάτων στη σειρά των πολιτικών προτεραιοτήτων. Το παραπάνω ενισχύεται από την παντελή έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο περιβάλλον στις αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων.

Η εντολή στον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας φαίνεται να επικεντρώνεται απόλυτα στην απορρύθμιση της νομοθεσίας, ζητώντας την επανεξέταση όλων των τρεχουσών σημαντικών πρωτοβουλιών. Δεν αναφέρεται η ανάγκη για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ, πόσο μάλλον για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών.

Η συμπερίληψη στην εντολή προς τον Επίτροπο, της συγχώνευση των οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Πτηνά, τον ακρογωνιαίο λίθο της ΕΕ για την προστασία της φύσης, συνιστά μια υψηλού επιπέδου πολιτική απόφαση αποδυνάμωσης της προστασίας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ. Αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό καθώς το χαρτοφυλάκιο για το περιβάλλον έχει παραδοθεί σε έναν Επίτροπο η κυβέρνηση του οποίου βρίσκεται υπό έντονη διεθνή κριτική για την αποτυχία της να εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των πτηνών, νομοθεσία που ο Μαλτέζος Επίτροπος θα είναι πλέον σε θέση να τροποποιήσει.

Η συγχώνευση των χαρτοφυλακίων του κλίματος και της ενέργειας και η τοποθέτηση του συγκεκριμένου Επιτρόπου υπό τον Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Δράση για το κλίμα θεωρείται υποδεέστερη της ενεργειακής αγοράς.

Η επιλογή ενός Επιτρόπου για το Κλίμα και την Ενέργεια με πολύ γνωστές σχέσεις με τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων θέτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Η μετατόπιση των ευθυνών για τις σχέσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, δουλειά του οποίου είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από τις επιβλαβείς χημικές ουσίες, από τη ΓΔ Περιβάλλοντος στη ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας δείχνει μια ξεκάθαρη μεροληψία ως προς την προτεραιότητα των επιχειρηματικών συμφερόντων έναντι της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και δεν συνάδει με τους στόχους του κανονισμού REACH.

Το γεγονός ότι η αειφόρος ανάπτυξη, η αποδοτικότητα των πόρων και η πράσινη οικονομία δεν καλύπτονται καθόλου σε επίπεδο Αντιπροέδρου υπονοεί μια Επιτροπή που θα λειτουργεί με βάση ένα παρωχημένο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο ωφελεί τις βιομηχανίες και τα επαγγέλματα του παρελθόντος έναντι εκείνων του μέλλοντος και αποστασιοποιείται από τους περιορισμούς και τα όρια του πραγματικού κόσμου.

Η υπόσχεση σας ότι δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητές σας, σε συνδυασμό με την ουσιαστική απουσία των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, υποδηλώνει έναν de-facto τερματισμό της χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι ανησυχίες εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει αυτή την Επιτροπή και, το σημαντικότερο, αν αυτή η Επιτροπή πρόκειται να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ, τόσο αυτής της γενιάς όσο και της επόμενης.

Με εκτίμηση,
Angelo Caserta, Περιφερειακός Διευθυντής, BirdLife Europe

Εξ ονόματος των Διευθυντών της Green 10
Wendel Trio, Διευθυντής – Climate Action Network (CAN) Europe
Anelia Stefanova, Διευθύντρια– CEE Bankwatch Network
Jeremy Wates, Γενικός Γραμματέας – European Environmental Bureau
Magda Stoczkiewicz, Διευθύντρια– Friends of the Earth Europe
Μάχη Σιδερίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Greenpeace European Unit
Genon K. Jensen, Εκτελεστική Διευθύντρια – Health & Environment Alliance
Christian Baumgartner, Διευθυντής, Naturefriends International
Jos Dings, Διευθυντής– The European Federation for Transport and Environment (T&E)
Tony Long, Διευθυντής – WWF European Policy Office»