25/10/14

1ο Ανοιχτό Περιβαλλοντικό Σχολείο Ενηλίκων

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας την έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών για περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα αλλά και την αποσπασματικότητα και σύγχυση των μηνυμάτων που φτάνουν στα νοικοκυριά, αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία πιλοτικού ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους ή ομάδες γειτονιάς. Το Σχολείο θα έχει άτυπο χαρακτήρα και αφορά στην ενημέρωση των πολιτών για προβλήματα που έχουν όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα.


Το 1ο Ανοιχτό Περιβαλλοντικό Σχολείο Ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη, 3, 10, 17 και 24 Νοεμβρίου 2014, ώρες 19:00-21:00 στο νέο κτίριο του συλλόγου, τη "Ροτόντα" του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Λ. Κνωσού. Οι θεματικές ενότητες που θα μας απασχολήσουν είναι «Βιώσιμη κατανάλωση, υπεύθυνη διαχείριση του νερού», «Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων - ανακύκλωση - κομποστοποίηση», «Οικολογικός λαχανόκηπος» και «Πόλεις και κλιματική αλλαγή: Ενεργειακός τομέας και προοπτικές». Για τα θέματα αυτά υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριών και διαφορετικών παραμέτρων και δεν είναι εύκολο σε ένα δίωρο να εξαντληθεί η παρουσίασή τους και να γίνει εμπεριστατωμένη συζήτηση. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει σωστή διαχείριση του χρόνου, θα τηρηθεί το ακόλουθο πρόγραμμα:
Παρουσίαση του θέματος (50')
Διάλειμμα (10')
Συζήτηση, ερωτήσεις (60').

Η συμμετοχή στο Σχολείο είναι δωρεάν. Για τις ενότητες που είναι λιγότερο θεωρητικές, εφόσον υπάρχει χρόνος, θα γίνει κάποια επιδεικτική δράση, είτε κατά τη διάρκεια του Σχολείου είτε σε μέλλοντα χρόνο, ανάλογα με το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματικότητα του Σχολείου, να δημιουργηθούν μικρές ομάδες δράσης που θα προσπαθήσουν να στηρίξουν δράσεις στη γειτονιά. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο σχολείο, προτείνεται να παρακολουθήσουν και τις 4 ενότητες προκειμένου να έχουν μια συνολική εικόνα των θεμάτων, τα οποία λίγο-πολύ σχετίζονται μεταξύ τους.

Οι θεματικές ενότητες:

1) «Βιώσιμη κατανάλωση, υπεύθυνη διαχείριση του νερού»
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, 19:00-21:00
Στην ενότητα αυτή θα μιλήσουμε για τη σημασία του νερού ως κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, για τον κύκλο του νερού από τη φύση μέχρι τη βρύση μας, για το "εικονικό" νερό και το υδάτινο αποτύπωμα, για την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στα νερά, για απλές αλλά και για εξελιγμένες πρακτικές εξοικονόμησης νερού στο σπίτι και στον κήπο. Τέλος, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα διαχείρισης επάρκειας και ποιότητας του νερού στον τόπο μας, για τις λεκάνες απορροής, για τις επιπτώσεις της υφαλμύρινσης, της εξάντλησης και της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και τι μπορούμε να κάνουμε ως υπεύθυνοι πολίτες γι αυτά (Παρουσίαση: Αριστείδης Παπαδάκης, Γραμματέας ΔΣ ΟΠΗ).

2) «Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων - ανακύκλωση - κομποστοποίηση»
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, 19:00-21:00

Στην ενότητα αυτή θα δοθούν βασικές γνώσεις και πληροφορίες για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, πως επιτυγχάνεται, ποια είναι η πυραμίδα διαχείρισης των απορριμμάτων και τι σημαίνει ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Θα μιλήσουμε επίσης για θέματα όπως ποια υλικά ανακυκλώνονται, ποια είναι η διαδικασία ανακύκλωσης, βασικά στοιχεία της νομοθεσίας, τι σημαίνουν τα σήματα διαχείρισης αποβλήτων, ποια είναι τα αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, ποια είναι τα οφέλη από την ανακύκλωση και ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνει καθημερινά ο υπεύθυνος πολίτης για μια επιτυχημένη ανακύκλωση (Παρουσίαση: Βασίλης Ζησιμόπουλος, Μέλος ΔΣ ΟΠΗ, Μηχανολόγος - Μηχανικός).

3) «Οικολογικός λαχανόκηπος»
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, 19:00-21:00

Στην ενότητα αυτή θα δοθούν πληροφορίες για το πώς ένα άτομο, μια οικογένεια ή μια ομάδα μπορεί να δημιουργήσει έναν μικρό οικολογικό λαχανόκηπο για αυτοκατανάλωση. Θα δοθούν τα βασικά στοιχεία για την επιλογή/διαμόρφωση του χώρου, την προετοιμασία του εδάφους, την επιλογή των φυτών και τη σπορά/φύτευση. Θα δοθεί έμφαση στο θέμα της φυτοπροστασίας και της λίπανσης/διατήρησης της γονιμότητας του εδάφους, στην περίπτωση όλων των συνηθισμένων χειμωνιάτικων και θερινών λαχανικών. Αν υπάρξει διαθέσιμος χρόνος θα αναφερθούμε στις τεχνικές καλλιέργειας συγκεκριμένων λαχανικών και στις "σχολές" - κατευθύνσεις της βιοδυναμικής και ομοιοδυναμικής γεωργίας, της permaculture και της φυσικής καλλιέργειας (Παρουσίαση: Γιώργος Βλοντάκης, Μέλος ΟΠΗ, Γεωπόνος).

4) «Πόλεις και κλιματική αλλαγή: Ενεργειακός τομέας και προοπτικές»
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, 19:00-21:00

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι μέχρι σήμερα επιστημονικές έρευνες και διαπιστώσεις που υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση στην ιστορία. Θα δούμε τις πρώτες επιπτώσεις που πλήττουν εκατομμύρια συνανθρώπους μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη και θα μιλήσουμε για ορισμένες μελλοντικές επιπτώσεις που είναι μάλλον αναπόφευκτες. Θα δούμε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο περιβαλλοντικό πρόβλημα, στη δημιουργία του οποίου συμβάλλουν μια σειρά ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, η βιομηχανία, η αποδάσωση, η γεωργία, η διαχείριση απορριμμάτων, η αλλαγή χρήσεων γης κ.ά., λόγω του τρόπου και κυρίως της έντασης που αυτές διεξάγονται, ειδικά την τελευταία πεντηκονταετία, όπου οι εκπομπές των αποκαλούμενων αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν με δραματικούς ρυθμούς. Θα δούμε επίσης πως οι πόλεις ευθύνονται περίπου για το 40% όλων των ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου και τον σημαντικό ρόλο του ενεργειακού τομέα (Παρουσίαση: Μιχάλης Προμπονάς, Πρόεδρος ΔΣ ΟΠΗ, Δρ. Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος).

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους:
http://psagioannou.blogspot.gr, Τηλ.: 6947409383, e-mail: politistikosaig@gmail.com.