28/10/14

Στο τριήμερο εργαστήριο Αναγεννητικής Γεωργίας με τον Darren Doherty

Ο Ντάρεν Ντόχερτυ στον Απηγανιά
Εντυπώσεις από το εργαστήριο, τα βίντεο και παραπομπές

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014, είχε τη χαρά να παρουσιάσει στο κοινό του Ηρακλείου τον Darren J. Doherty, πρωτοπόρο της μεθόδου της Αναγεννητικής Γεωργίας και της Permaculture και διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή τοπίου, σε συνεργασία με τους «Φίλους του Βοτανικού Πάρκου Απηγανιά» και του «Permaculture in Greece».


Ο Ντάρεν Τζ. Ντόχερτυ είναι αγρότης πέμπτης γενιάς από την Αυστραλία, σχεδιαστής, συγγραφέας και εκπαιδευτής, με 20 χρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αγροτικών επιχειρήσεων και φυσικών οικοσυστημάτων σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου και δημιουργός της δημοφιλούς πλατφόρμας Regrarians, η οποία περιγράφει μια στρατηγική και ορθολογική διαδικασία για την ανάπτυξη αναγεννητικών γεωργικών συστημάτων.

Ο κ. Ντόχερτυ βρέθηκε με την οικογένειά του στην Κρήτη στο πλαίσιο του τριήμερου Εργαστήριου Αναγεννητικής Γεωργίας, που έγινε στον Απηγανιά Ιεράπετρας την περίοδο 24-26 Οκτωβρίου 2014, προερχόμενος από το Μαρόκο, όπου είχε πραγματοποιήσει παρόμοιο σεμινάριο. Το Εργαστήριο διοργανώθηκε από τους «Φίλους του Βοτανικού Πάρκου Απηγανιά», του «Permaculture in Greece» και την υποστήριξη πλήθους φορέων του νησιού.

Το πολύ ενδιαφέρον τριήμερο περιελάμβανε ολοήμερα μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, που κάλυψαν με ολιστική προσέγγιση όλα σχεδόν τα θέματα που εμπεριέχονται στη φιλοσοφία της Αναγεννητικής Γεωργίας: τοπίο, πόροι, σχεδίαση, παρακολούθηση, υποδομές, παρεμβάσεις, διαχείριση κ.ά. Η διάρθρωση του σεμιναρίου ακολούθησε το μοντέλο των 4ωρων εισηγήσεων ανά θέμα, με εναλλαγή 2ωρου θεωρητικού-διάλλειμμα-2ωρου πρακτικού στο πεδίο.

Λεπτολόγος και άριστα καταρτισμένος ο κ. Ντόχερτυ, έδινε για κάθε ενότητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, ξεκινώντας από τον ορισμό, την αξία, τη χρήση-διαχείριση, την παρούσα κατάσταση, τις δυνατότητες βελτίωσης, τους τρόπους βελτίωσης, τις πιθανές ωφέλειες, τις πιθανές αστοχίες-αποτυχίες κ.ά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ενότητες «Έδαφος – Αναγέννηση εδάφους» και «Νερό – Διαχείριση νερού», στα οποία ο ίδιος αλλά και η μέθοδος της Permaculture δίνει μεγάλο βάρος. Ξεκινώντας από τον ορισμό του εδάφους, τον τρόπο δημιουργίας του, τα συστατικά του, τους τύπους εδαφών και άλλες επιστημονικές και τεχνικές λεπτομέρειες, πέρασε στις προτάσεις βελτίωσης, αναγέννησης ή ακόμα και δημιουργίας ποιοτικού εδάφους τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη χωρική κλίμακα, δίνοντας μια πλειάδα παραδειγμάτων εφαρμογής διαφόρων σεναρίων της μεθόδου της Αναγεννητικής Γεωργίας από περιοχές που παρουσιάζουν τις ίδιες ξηροθερμικές κλιματολογικές συνθήκες με αυτές της Ελλάδας και της Κρήτης ειδικότερα, όπως η Καλιφόρνια και η Αυστραλία. Το κάθε επιμέρους θέμα ολοκληρωνόταν με την επεξήγηση της σύνδεσής του με τα άλλα χωρικά/χρονικά δεδομένα των υπόλοιπων θεμάτων. Για παράδειγμα, έκανε αναφορές στο πως συνδέεται η χημική σύσταση του εκάστοτε εδάφους με τα ποσοστά κατακρημνίσεων της εκάστοτε περιοχής, τους συνήθεις ανέμους, τις κλίσεις του αναγλύφου, τους τύπους βλάστησης και τα είδη που η περιοχή φιλοξενεί αλλά και με τις παρελθούσες/παρούσες ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ δεν παρέλειπε να προτείνει εναλλακτικά σενάρια και να προβλέπει τις εξελίξεις, με την αλλαγή διαφορετικών δεικτών.

Πραγματικά ανεξάντλητος και ακούραστος, έκλεψε τις εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες, που ξεπέρασαν σε αριθμό τα 30 άτομα, κατακλύζοντάς τον με πλήθος αποριών και ερωτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 27/10/2014 με τη συνέλευση των «Φίλων του Βοτανικού Πάρκου Απηγανιά» παρουσία του Ντάρρεν Ντόχερτυ, προκειμένου να καθοριστεί η «επόμενη ημέρα» για τη δημιουργία του «Βοτανικού Πάρκου Απηγανιά», όραμα και στόχο μιας ομάδας ανθρώπων που πιστεύουν ότι μια άλλη μορφή ανάπτυξης είναι δυνατή, χωρίς έργα πολλών εκατομμυρίων αλλά με τη βαθιά κατανόηση των διεργασιών της φύσης και με σύγχρονες καινοτόμες προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τη συμβατική αγροτική διαχείριση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κρήτη, ο Ντάρεν Ντόχερτυ πραγματοποίησε ακόμα δύο ομιλίες σε Άγιο Νικόλαο (στις 25/10/2014) και Πάνορμο (στον Χαρουπόμυλο στις 29/10/2014).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο του εργαστηρίου εδώ:Τη δουλειά των Regrarians και το υλικό των παρουσιάσεων του Ντάρεν Ντόχερτυ θα τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Email: Regrarians@gmail.com
Web: www.Regrarians.org
Presentations: http://bit.ly/RegrariansPresentations
GoogleDrive: http://bit.ly/1eFUXiE
Video: http://bit.ly/RegrariansYouTube
PhotoLog: http://bit.ly/RegrariansPhotoLog

Για να μαθαίνετε τα νέα των Φίλων του Βοτανικού Πάρκου Απηγανιά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apiganias-friends.org, το προφίλ στο facebook και τη σελίδα στο facebook.