12/10/14

Υπογράφουμε κατά της ΤΤΙΡ στην πανευρωπαϊκή καμπάνια

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) είναι μία συμφωνία που προβλέπει την εναρμόνιση της αμερικανικής και ευρωπαϊκής αγοράς ελαχιστοποιώντας τους «φραγμούς». Ωστόσο αυτά τα «εμπόδια» που εντοπίζει αυτή η συμφωνία είναι τα πολυτιμότερα κοινωνικά κεκτημένα μας όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η διατροφική ασφάλεια, οι περιορισμοί στη χρήση τοξικών χημικών, ο σεβασμός του ψηφιακού απορρήτου κ.ά.
Πρόκειται για διαπραγματεύσεις που γίνονται εν κρυπτώ, με πλήρη έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου τόσο από το Ευρωπαϊκό όσο και τα εθνικά κοινοβούλια. Από τα πιο επικίνδυνα σημεία της συμφωνίας είναι η «Επίλυση Διαφορών Κράτους - Επενδυτών» η οποία θα δίνει την δυνατότητα σε εταιρείες να μηνύουν τα κράτη όταν ψηφίζουν νομοθεσίες που είναι απέναντι στα συμφέροντά τους! Η TTIP είναι μία εξαιρετικά σοβαρή απειλή στην Δημοκρατία και αποτελεί ουσιαστικά μία ενίσχυση της επιρροής των εταιριών, καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες θα μπορούν να «ελέγχουν» τις νομοθεσίες πριν ακόμα κατατεθούν!

Η ΟΠΗ συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή μέρα δράσης κατά της ΤΤΙΠ, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 12:00 στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Υπογράφουμε κατά της ΤΤΙΡ στην πανευρωπαϊκή καμπάνια www.stop-ttip.org