27/6/16

Ο δήμος Ηρακλείου είναι ο 20ος δήμος της Ελλάδας που ανακηρύχθηκε «TTIP FREE ZONE»!

Μετά από την πρόταση της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου - μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ενάντια στις Διατλαντικές Συμφωνίες Εμπορίου TTIP-CETA, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασαπάκης Μιχαήλ και Κοκοσάλη-Σαλούστρου Μαρία) ότι:

1. Ανακηρύσσει τον Δήμο Ηρακλείου «Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA» λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνική ευημερία των πολιτών μικρών και μεσαίων οικονομικών εισοδημάτων και σε πολλούς τομείς που αφορούν στην υγεία των πολιτών, στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή του τόπου, στα θεμελιωμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων.

2. Δηλώνει την συμμετοχή στα εθνικά και στα διεθνή δίκτυα τοπικών αυτοδιοικήσεων.

3. Υποστηρίζει το θέμα στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔ και ΚΕΔΕ».

4. Αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών».

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) είναι μια συμφωνία υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ. Η CETA είναι η αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά. Οι συζητήσεις γίνονται με πλήρη αδιαφάνεια και έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου από το Ευρωκοινοβούλιο ή τα εθνικά κοινοβούλια. Υπάρχουν αρκετές εκθέσεις για τις επιπτώσεις που θα προκύψουν, αν η συμφωνία αυτή υπογραφεί και ισχύσει, στις κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών, στο περιβάλλον και στην ποιότητα των τροφίμων, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγροτική παραγωγή, στη δημοκρατία, στην εργασία, στα κοινά αγαθά, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο δικαιϊκό και στο δικανικό σύστημα κ.ά.

Στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήματα πολιτών τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και συντονίζουν τη δράση τους ενάντια στην TTIP. Οι μεγάλες Ευρωπαϊκές διαδηλώσεις που πραγματοποιηθήκαν το 2014 και το 2015 και στη χώρα μας, η συγκέντρωση 3,3 εκατ. υπογραφών κατά της TTIP καθώς και πλήθος μικρών και μεγάλων εκδηλώσεων έχουν συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών και έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τους εμπνευστές και τους διαπραγματευτές της συμφωνίας.

Ένα τεράστιο κύμα ανακήρυξης δήμων και περιφερειών σε «Ζώνες Ελεύθερες από την TTIP-CETA» έχει ξεκινήσει και απλώνεται ταχύτατα στην Ευρώπη. Δημοτικά Συμβούλια μεγάλων δήμων όπως του Άμστερνταμ στην Ολλανδία και του Μπίρμινχαμ στην Αγγλία, πόλεις και περιφέρειες στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο, κ.ά. κηρύσσουν τις περιοχές τους και τις πόλεις «TTIP FREE ZONES». Ιδιαίτερα στη Γερμανία, 10.000 πόλεις έχουν κηρυχτεί Ελεύθερες Ζώνες.

Στην Ελλάδα, ο Δήμος Αιγάλεω, ο Δήμος Κέρκυρας, ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ήταν οι πρώτοι που ανακηρύχτηκαν ως ελεύθερες ζώνες, με αποφάσεις των Συμβουλίων τους. Ο δήμος Ηρακλείου είναι ο 20ος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα που ανακηρύχθηκε «Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες TTIP-CETA». Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια με αριθμό 447.

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου,μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ενάντια στις Διατλαντικές Συμφωνίες Εμπορίου TTIP-CETA

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ελληνικό Δικτυο Ενάντια στις Διατλαντικές Συμφωνίες Εμπορίου TTIP-CETA
Nεότερες ενημερώσεις ανακήρυξης ελεύθερων ζωνών
H πρόταση της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στη Διαύγεια