19/5/18

Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η.)

Μια πρωτοβουλία από συλλογικότητες αλλά και μεμονωμένα άτομα του Ηρακλείου που ξεκίνησε να οργανώνεται το Νοέμβριο του 2015, κάνοντας την πρώτη δημόσια παρουσίασή του το Μάιο του 2016. Η ιδέα προέρχεται από το εγχείρημα του αντίστοιχου Καταλανικού Ο.Σ. (C.I.C.) και το παγκόσμιο οικοσύστημα του FairCoop που προωθούν αντίστοιχα τις ιδέες της Ολοκληρωμένης Επανάστασης, ενός προγράμματος που βασίζεται στην αυτο-οργάνωση και έχει ως απώτερο στόχο τη σταδιακή κοινωνική μετάβαση σε αμεσοδημοκρατικές, οικολογικές και γενικότερα ελευθεριακές αξίες.

Έχοντας αντιληφθεί τις καταστροφικές συνέπειες του ακολουθούμενου μοντέλου πολιτικής, τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα και το περιβάλλον μας, αναζητούμε διέξοδο με προϋπόθεση τη μεταξύ μας συμφωνία, τη σύμπραξη και την ανυπακοή στο υπάρχον σύστημα. Ειδικότερα στη χώρα μας, όπου βιώσαμε με τον πιο απαξιωτικό και βίαιο τρόπο τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών και τον οικονομικό πόλεμο που ακολούθησε τα χρόνια της “κρίσης”, έχοντας γίνει μάρτυρες πρωτοφανών καταστάσεων ανελευθερίας και επιβολής των ισχυρών (κλείσιμο τραπεζών, ακύρωση δημοψηφίσματος, 3ο μνημόνιο κ.ά.), οφείλουμε να έχουμε πλέον κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια και να σχεδιάζουμε την «από τα κάτω» εναλλακτική. Αυτή που θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην εμπεδωμένη -εν πολλοίς- κατάσταση που συνοψίζεται στη φράση ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική» και αποτελεί το δοκιμασμένο δόγμα (TINA, There Is No Alternative) των θεσμών ώστε να κυριαρχήσουν σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ακριβώς αυτή την κατάσταση είναι που θέλουμε να ανατρέψουμε, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους και τις συνήθειές μας, χωρίς πλέον να επαναπαυόμαστε σε σωτήρες και λύσεις εντός του θεσμισμένου κοινωνικοπολιτικού κατεστημένου.

Από παρουσίαση του ΟΣΗ στο πάρκο Γεωργιάδη
στο Ηράκλειο
Όλα αυτά, συνοψίζονται στο αξιακό πλαίσιο του Ο.Σ.Η. που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το κοινό καλό, και αποτελούν τα θεμέλια της προσπάθειάς μας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μεταξύ μας αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη καθώς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μιας υγιούς τοπικής κοινότητας ανθρώπων που θα αλληλοϋποστηρίζονται αποτελεί δύναμη χειραφέτησης -εμάς των ίδιων αρχικά- που μπορεί να δράσει πολλαπλασιαστικά. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε την επιθυμητή διεύρυνση εντός μιας οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης που οργανώνεται μέσω αυτόνομων παραγωγικών εγχειρημάτων βάσης.

Πέρα από το γενικό πλαίσιο αξιών που αναπτύξαμε, συμφωνήσαμε και στις βασικές λειτουργίες που θα διέπουν τις μεταξύ μας σχέσεις και τον τρόπο που θα αποφασίζουμε ως Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός (Ο.Σ.). Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες ομάδες εργασίες για τη θεματική συζήτηση των επιμέρους δραστηριοτήτων μας, όπως και η Ολομέλεια που αποτελεί την κεντρική μας συνέλευση και αποτελεί το όργανο που αποφασίζει για το συνολικότερο σχεδιασμό και τη στρατηγική μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην αρμονική συνύπαρξη όλων μας στη δομή του Ο.Σ., υποστηρίζοντας, ο καθένας από την πλευρά του, την κοινή μας προσπάθεια, προστατεύοντας παράλληλα την αυτόνομη δράση των συμμετεχόντων.

Λεπτομέρεια από πάγκο της Αυτόνομης Λαϊκής Αγοράς
Η βιωσιμότητα ενός Ο.Σ. βασίζεται κυρίως στην οικονομική ανυπακοή που προωθεί, θέλοντας να οικοδομήσει μια εναλλακτική οικονομία που θα βασίζεται στην κοινότητα και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της, σε αντίθεση με το κεντρικό και εξουσιαστικό οικονομικό σύστημα που επικρατεί σήμερα. Ήδη από το ξεκίνημά μας λοιπόν υιοθετήσαμε δύο σημαντικά εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί με αυτό το σκοπό· το σύστημα τοπικών ανταλλαγών IntegralCES που είναι η βάση για το τοπικό μας νόμισμα «το Κουκί», όπως και το κρυπτονόμισμα FairCoin που υποστηρίζεται από την FairCoop και προωθεί τις κοινές μας αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σχέση αυτών των δύο είναι αλληλοϋποστηριζόμενη και δρα ενισχυτικά ώστε να προχωρήσει η σταδιακή απεξάρτησή μας από το ευρώ, το τραπεζικό σύστημα και την κρατική φορολογία, που με τον πιο άδικο τρόπο απορροφούν τους καρπούς της εργασίας μας και καθορίζουν εν πολλοίς τον τρόπο που ζούμε σήμερα.

Τα πρώτα παραγωγικά εγχειρήματα, που συμμετείχαν εξ αρχής στον Ο.Σ.Η., ασχολούνται ενεργά με την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διάθεση των προϊόντων τους. Το θέμα των αγροτικών προϊόντων και της τροφής γενικότερα είναι από τις πρώτες βασικές μας ανάγκες που θέλουμε να καλύψουμε και να διαχειριστούμε εντός του αξιακού μας πλαισίου. Καθώς λοιπόν στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετές ενεργές κολλεκτίβες και παραγωγοί που χρησιμοποιούν οικολογικές και φυσικές μεθόδους καλλιέργειας, επιτύχαμε μια αρκετά ικανή αυτάρκεια σε προϊόντα, ενισχύοντας τους ίδιους τους παραγωγούς και προωθώντας τη συνειδητή επιλογή τους ως μέρος ενός τοπικού ηθικού εμπορίου και όχι μόνο.

Στιγμιότυπο από την Αυτόνομη Λαϊκή Αγορά
Αυτό αποτέλεσε το εφαλτήριο για να οργανώσουμε και ν’ αναπτύξουμε περαιτέρω το εγχείρημα της Αυτόνομης Λαϊκής Αγοράς που διοργανώνεται σταθερά, ένα Σάββατο κάθε μήνα, στο Πάρκο Γεωργιάδη. Αποτελεί ιδανικό μέσο να αναδείξουμε τα προϊόντα των παραγωγών του Ο.Σ.Η., αλλά παράλληλα να απευθυνθούμε δημόσια σε περισσότερο κόσμο και να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους να δουν στην πράξη τη λειτουργίας των εναλλακτικών νομισμάτων που προβάλλουμε. Όπως κάθε αυτόνομο εγχείρημα εντός του Ο.Σ.Η. η λαϊκή κλείνει κάθε φορά με την ανοικτή συνέλευσή της, όπου όλοι μαζί συναποφασίζουμε την εξέλιξή της και καθορίζουμε την επόμενη διοργάνωση.

Παράλληλα η κοινότητα του «Κουκιού» αποκτά νέα μέλη, έχοντας μια σταθερή και συνεχή αύξηση. Ολοένα και περισσότερες προσφορές εμπλουτίζουν το δίκτυο αυτό ενδυναμώνοντας την αυτάρκειά μας σε προϊόντα και υπηρεσίες που όλοι μας έχουμε ανάγκη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδεικνύουμε τις πραγματικές αξίες της οικονομίας, που είναι οι παραγωγικές δυνάμεις και η εργασία μας, ενώ το νόμισμα είναι ουσιαστικά το μέσο που απλά διευκολύνει τη μεταξύ μας συναλλαγή και τίποτα παραπάνω. Επιπλέον, οι σχέσεις και η συλλογικοποίηση που επιδιώκουμε μέσω αυτών των συναλλαγών βοηθούν στην απεξάρτησή μας από τις εμμονές του ιδιωτικού κέρδους και του ανταγωνισμού που έχουν εμπεδωθεί σήμερα στην οικονομία της αγοράς. Ένα ακόμη εγχείρημα που σταδιακά αποκτά στέρεες βάσης και επεκτείνει τη δραστηριότητά του είναι αυτό του Κυλικείου του Ο.Σ.Η. το οποίο σκοπεύει να μετεξελιχθεί σε μία ευρύτερη Κουζίνα Αλληλεγγύης. Ένα εγχείρημα που συμπληρώνει τον κύκλο της παραγωγής και της διάθεσης αγροτικών προϊόντων, επεκτείνοντας τη δράση μας στον πολύ σημαντικό τομέα της τροφής. Μέσα από αυτό σκοπεύουμε να αναδείξουμε τις τοπικές διατροφικές συνήθειες και αξίες, αλλά και να συνδεθούμε στην πράξη με κοινότητες ανθρώπων, όπως τους μετανάστες και πρόσφυγες, που θέλουν να προσφέρουν δημιουργώντας μαζί μια γέφυρα αλληλεγγύης και αλληλοσυσχέτισης χωρίς σύνορα.

Το μέλλον του Ο.Σ.Η. θα καθοριστεί από όλους όσους αποφασίσουν να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας, ενδυναμώνοντας τόσο τα επιμέρους εγχειρήματα που ήδη δραστηριοποιούνται, όσο και συνεισφέροντας στη δημιουργία νέων που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας εκτός του συστημικού πλαισίου. Συνεχίζουμε επιδιώκοντας ευρύτερες συνεργασίες που θα προσδώσουν δυναμική σε όλους τους συμμετέχοντες, ενισχύοντας τον πλουραλισμό και την αλληλοβοήθεια μεταξύ μας.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Η. για περισσότερες πληροφορίες: http://heraklion.cooperativas.gr