22/5/18

Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ στον Δήμαρχο Ηρακλείου για το Πάρκο Γεωργιάδη

Επιστολή με θέμα «Επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Πάρκο Γεωργιάδη» και ημερομηνία 21 Μαΐου 2018 έστειλε στον Δήμαρχο Ηρακλειου η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας.
«
Κύριε Δήμαρχε,

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα της δημοτικής αρχής, σεβόμενο απόλυτα τον ρόλο του, και μετείχε ενεργά στο έργο της Επιστημονικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τη Διαχειριστική Μελέτη του πάρκου Γεωργιάδη. Τόσο οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, όσο κι ο ειλικρινής διάλογος που έγινε μεταξύ των μελών της, με επιχειρήματα, διαφωνίες και συναινέσεις, κρίνονται απολύτως θετικά και οδήγησαν στη σύνθεση ενός κειμένου θέσεων κοινής αποδοχής (έστω και με επιφυλάξεις σε επιμέρους ζητήματα).

Θέλουμε όμως να επισημάνουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι αυτός ο γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος αφορούσε και μπορεί να έχει επίδραση, τυπικά, μόνο στο κείμενο της Διαχειριστικής Μελέτης του πάρκου, (αυτής δηλαδή που περιέχει τις συνολικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται σε ορίζοντα δεκαετίας, καθώς και τον τρόπο και κανονισμό λειτουργίας του) και δεν ήταν δυνατόν να αφορά την ουσία της παρούσας φάσης του έργου, μιας και αυτή έχει ήδη δημοπρατηθεί.

Με την παρέμβασή μας αυτή και μετά από απόφαση της Δ.Ε. στη συνεδρίαση της 16.05.2018, θέλουμε να διατυπωθεί και δημόσια η θέση του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η οποία επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία:

«Η διαβούλευση αυτή όφειλε να προηγηθεί της Μελέτης και Δημοπράτησης του έργου καθόσον, οι προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν και τα θέματα που τέθηκαν θα έπρεπε να αποτελούν το ουσιαστικό τμήμα των αρχικών «δεδομένων» για τον ζητούμενο σχεδιασμό που θα ακολουθούσε και στον οποίο θα συνέπρατταν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, μιας και πρόκειται για σύνθετο έργο, ιδιαίτερης σημασίας για τη πόλη. Με τον τρόπο αυτό, θα προέκυπτε μια Πρόταση για ένα έργο με ενιαίο χαρακτήρα και συνολική αντιμετώπιση όλων εκείνων των θεμάτων, που η Δημοτική Αρχή και οι δημότες θα προέκριναν ως θεμελιώδη και σημαντικά, επιστημονικά άρτια και καθολικά αποδεκτή».

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, από τον Δήμο, θα εκτιμηθεί η συμβολή όλων των μερών που μετείχαν στην Επιστημονική Επιτροπή και ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που παρέχονται, έτσι ώστε να εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στο κείμενο των συμπερασμάτων της, όσο το δυνατό ταχύτερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος για ανάλογα έργα, ακόμη και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμματισμένων εργασιών.

Τέλος, προτείνεται να συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης, από το Δήμο, η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο έργο της Επίβλεψης και της Παρακολούθησης, με σκοπό την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Επιστημονικής Επιτροπής, τα οποία αφορούν την παρούσα φάση του έργου, αλλά και τις μελλοντικές φάσεις του, στο χρονικό ορίζοντα της δεκαετίας που καλύπτει η Διαχειριστική Μελέτη.
»