16/1/07

ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα απόπειρα τροποποίησης του άρθρου 24 του Συντάγματος για την αποδέσμευση δασικών οικοσυστημάτων, με προορισμό την υπαγωγή τους σε άλλες χρήσεις, οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Η προσπάθεια τροποποίησης του ίδιου άρθρου του Συντάγματος το 2001 κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση και απέτυχε μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε.

Και τότε τέθηκε θέμα αποδυνάμωσης της επιταγής για προστασία του περιβάλλοντος  χάριν της οικιστικής ανάπτυξης, αντί να θεωρηθεί αυτονόητο ότι η οικιστική ανάπτυξη θα πρέπει να περιορίζεται χάριν της προστασίας του αναντικατάστατου αυτού συλλογικού αγαθού.

Και τότε η αποδυνάμωση επιχειρήθηκε να γίνει με μετάθεση στον κοινό νομοθέτη, δηλαδή στην κυβέρνηση και στον αρμόδιο υπουργό, της εξουσίας να καθορίζει με νόμο το σχεδιασμό μιας περιοχής, αλλά και τη δυνατότητα να ορίζει κατά περίπτωση την έννοια προστασίας του δάσους και της δασικής έκτασης, ανάλογα με την περίσταση, τις επιδιώξεις και τις πιέσεις των συμφερόντων.

Αν, όμως, τότε η προσπάθεια ήταν να διασφαλιστεί η επιλεκτική και αποσπασματική δυνατότητα της κυβέρνησης και της διοίκησης να χειρίζονται τις χρήσεις γης χωρίς συνταγματικές δεσμεύσεις, σήμερα απροκάλυπτα επιχειρείται η συνολική αποδέσμευση δασικών οικοσυστημάτων που έχουν ήδη καταπατηθεί για διάφορες χρήσεις μέχρι και το 1975 και που υπολογίζονται σε 40.000.000 στρέμματα. Το ίδιο απροκάλυπτη είναι και η υποκατάσταση της δικαστικής εξουσίας από ένα και μόνο θεσμό, το  Συνταγματικό Δικαστήριο, με την προσδοκία ότι θα διακοπεί βίαια η συνέχεια μιας μακρόχρονης πορείας  προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά της Κρήτης, που, ενώ κατατάσσεται στα πιο ευαίσθητα και εύθραυστα Οικοσυστήματα σύμφωνα με τη Σύνοδο Rio 92, UNCD 94, Agenda 21, ζει όλο και πιο έντονα την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων αυτών και τη συσσώρευση περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουν συμβάλει αισθητά σε χρόνια κρίση της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξαιτίας:

  • της κυριαρχίας της άγριας ανάπτυξης που επιτελείται σε βάρος όλων των φυσικών πόρων,
  • των πιέσεων για να συνεχιστεί και να ενταθεί αυτό το καθεστώς,
  • των πρακτικών της εκάστοτε κυβέρνησης για διευκολύνσεις σε επενδυτές, που έχουν οδηγήσει, σε πολλές περιπτώσεις, στο μαζικό αποχαρακτηρισμό δασικών, γεωργικών και αρχαιολογικών περιοχών, καθώς και στην θεσμική παράκαμψη αρμόδιων υπηρεσιών,

και επειδή θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη κάθε άλλης χρήσης, για την παρούσα και τις μελλοντικές γενεές, συντάσσεται με όλους εκείνους, φορείς και πολίτες, που αγωνίζονται για την υλοποίηση και όχι την αναθεώρηση της Συνταγματικής επιταγής.

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις και στην πορεία κατά της αναθεώρησης του Συντάγματος που θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007 και στο Ηράκλειο.