24/8/07

Παράνομες υδροληψίες και εκσκαφή κοίτης του ποταμού στο Σαμπά Θραψανού

Μετά από αυτοψία μελών μας στην περιφέρεια της κοινότητας Σαμπά του Δήμου Θραψανού, διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει εκσκαφές στην κοίτη του ποταμού που διέρχεται από τον Δήμο από όπου γίνεται παράνομη υδροληψία.

Συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μάμα κοντά στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Καστελίου και πίσω από την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, έχουν διαμορφωθεί βαθιά κοιλώματα μέσα στην κοίτη του ποταμού και έχουν εγκατασταθεί αντλίες και σωλήνες μεγάλης διαμέτρου ενώ σε άλλα σημεία έχουν εντεθεί ανάλογοι σωλήνες μέσα στην κοίτη. Καθημερινά αντλούνται μεγάλες ποσότητες νερού για άρδευση παρακείμενων αλλά και απομακρυσμένων καλλιεργειών με κηπευτικά. (διαθέτουμε σχετικό φωτογραφικό υλικό).

 Επειδή η αυθαίρετη άντληση νερού από ποταμούς, ιδίως κατά την θερινή περίοδο, είναι παράνομη και έχει αρνητικές επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και στα οικοσυστήματα κατάντι των σημείων υδροληψίας.

Επειδή η αυθαίρετη επέμβαση και αφαίρεση υλικού από τις κοίτες των ποταμών και είναι παράνομη και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παρόχθια βλάστηση και στην πανίδα.

Επειδή η διαμόρφωση κοιλωμάτων στις κοίτες των ποταμών εμπεριέχει τον κίνδυνο να συγκεντρωθούν στα σημεία αυτά επικίνδυνα απόβλητα με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Επειδή οι ποταμοί αποτελούν δημόσια περιουσία και προστατεύονται από τη νομοθεσία.

Ζητούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν την αναφορά μας, να επιβάλουν να σταματήσει η παράνομη υδροληψία και να φροντίσουν να αποκατασταθεί η κοίτη του ποταμού στα σημεία όπου έχουν γίνει οι παραπάνω επεμβάσεις.

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου