15/7/13

Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Υπογράφουμε για την πανευρωπαϊκή καμπάνια για το δικαίωμα στο νερό

Το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους. Η εμπειρία της ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο έχει δείξει ότι συνοδεύεται από αύξηση του κόστους για τους πολίτες, διακοπές της παροχής στα φτωχά νοικοκυριά, αλλά και χειρότερη ποιότητα του νερού με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Γι αυτό η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τα παραπάνω κριτήρια δημοσίου ενδιαφέροντος, και, φυσικά, να παραμείνει εκτός της σφαίρας εφαρμογής των “κανόνων της αγοράς”.
Επίσης, πρέπει να αυξηθεί τόσο ο δημόσιος έλεγχος όσο και η συμμετοχή των πολιτών στις εταιρίες ύδρευσης, με γνώμονα πάντα τη βιωσιμότητα του φυσικού πόρου, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται πάνω από όλα για ένα κοινό περιβαλλοντικό αγαθό που οφείλουμε να το διαχειριζόμαστε με σύνεση.

Μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για το νερό "right2water", έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα 1.5 εκατομμύρια υπογραφές κατά των σχεδίων  ιδιωτικοποίησης του νερού. Διεκδικείται η θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να εγγυάται το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους όπως είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ. Το κίνημα των πολιτών "right2water" πέτυχε ήδη την πρώτη του σημαντική νίκη: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησαν να εξαιρεθεί το νερό από τη νέα Οδηγία περί ανάθεσης των συμβάσεων παραχώρησης. Μετά και από αυτό είναι απαραίτητη πλέον η πλήρης κατάργηση της σχετικής πρόβλεψης του μνημονίου για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ.

Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν αντιδράσει ήδη με τη δημιουργία της «Κίνησης 136» με στόχο τη διακοπή των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και την οργάνωση των πολιτών σε συνεταιρισμούς για τον κοινωνικό έλεγχο των υπηρεσιών νερού. Όμως ο διαγωνισμός για την πώληση της ΕΥΑΘ τρέχει με γρήγορους ρυθμούς.

Σήμερα έχει περάσει στο 2ο στάδιο αφού προηγουμένως αποκλείστηκε η «Κίνηση 136» των πολιτών να αγοράσουν οι ίδιοι την ΕΥΑΘ.

Συμμετέχουμε στις κινήσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και στηρίζουμε τις συνεταιριστικές προσπάθειες που επιδιώκουν τον κοινωνικό του έλεγχο. Η Τρόικα και η Κυβέρνηση δεν μπορούν πλέον να κλείνουν τα μάτια. Οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του νερού πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.right2water.eu/el
www.savegreekwater.org
http://www.136.gr
http://sostetonero.blogspot.gr