5/10/15

Βιντεο από το Wikileaks: Τι είναι οι Διατλαντικές Εμπορικές Συμφωνίες

Για περισσότερες πληροφορίες από το Wikileaks σχετικά με την TTIP:
Wikileaks.org/ttip-reward